Brugge investeert meer dan 2,5 miljoen euro in erfgoed

20
sep
2017

Brugge zet blijvend in op erfgoed: bovenop de belangrijke aanwinsten waaronder een 16de-eeuws Brugs wandtapijt en een paneelschilderij van een navolger van Ambrosius Benson die de Brugse museumcollecties sinds kort verrijken, investeert het stadsbestuur meer dan 2,5 miljoen euro voor de aankoop van een loods.

Dit gebouw kan in de nabije toekomst als depot voor het roerend erfgoed van Musea Brugge ingericht worden. 
Musea Brugge kampt al decennialang met gebrek aan kwalitatieve opslagruimtes voor haar waardevolle erfgoed- en archeologiecollecties. Het gaat hier onder meer over de steencollectie, meubelen, rollend erfgoed (koetsen), aardewerk en duizenden andere objecten.

De capaciteit van het loodsgebouw beslaat ongeveer 5.500 m² en maakt het mogelijk dat er naast het Brugse museumerfgoed ook roerend erfgoed uit de buurgemeentes van Brugge op een veilige en adequate manier opgeslagen kan worden. Hiermee voldoet de Stad Brugge aan de voorwaarden om ook in dit deel van West-Vlaanderen een kwalitatief hoogstaand regionaal erfgoeddepot op te richten en op hiervoor geoormerkte middelen van de Provincie beroep te kunnen doen.

Voormalige kaarsenfabriek 

Het College van Burgemeester en Schepenen nam in zitting van 12 september de beslissing om over te gaan tot de aankoop van het loods op en met grond (totale perceelsgrootte van 14.895m²) gelegen in Kleine Pathoekeweg 44, Brugge. Deze loods is bij het grotere publiek gekend als de voormalige huisvesting van kaarsenbedrijf Hautekiet. 

Hautekiet Candles werd op 28 februari 2017 failliet verklaard door de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Brugge, waarna de huurovereenkomst die het bedrijf had met de eigenaar van het gebouw werd ontbonden. De eigenaar heeft daarna het pand te koop gesteld. Na onderhandeling door Schepen Boudewijn Laloo kon de Stad een akkoord sluiten met de eigenaar om dit pand te verwerven tegen de prijs van 2.575.000 euro. Het compromis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

Musea Brugge reageert enthousiast op dit nieuws. Till-Holger Borchert (directeur): “Mijn medewerkers en ik zijn bijzonder blij dat Stad Brugge nu de voorwaarden schept om in de nabije toekomst het beleid voor het Brugse erfgoed verder te professionaliseren en een duurzaam, verantwoord en veilig opslag van kostbare en/ of historisch betekenisvolle objecten en kunstvoorwerpen mogelijk te maken.”

Historische koetsen

Ook Burgemeester Renaat Landuyt is tevreden: “De Brugse Musea smeekten decennialang voor adequate ruimte voor kunstdepots. Met de aankoop van het loods heeft ons bestuur hiervoor nu een geschikt gebouw ter beschikking voor een erfgoeddepot.

Schepen Boudewijn Laloo benadrukt: “De loods biedt na lange jaren van discussie nu ook een oplossing voor het unieke rollend erfgoed van Brugge, met name de historische koetsen. De meest waardevolle koetsen werden twee jaar geleden na grondige restauratie in langdurig bruikleen aan het Karrenmuseum in Essen uitgeleend, maar de resterende Brugse koetsen en lijkwagens vinden nu een veilige onderdak. De Stad neemt hiermee haar verantwoordelijkheid op voor de opslag van haar waardevolle erfgoedcollecties.”