Brugge klaar om nieuwe golf Oekraïense vluchtelingen op te vangen

8
apr
2022

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht voor het geweld. De Oekraïense regering heeft de inwoners van de meest oostelijke gebieden opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. De vluchtelingenstroom zal dan ook alleen maar toenemen. Ongeveer 30.000 Oekraïense vluchtelingen hebben ondertussen het statuut tijdelijke bescherming aangevraagd in ons land.  

Situatie in Brugge 

In Brugge hebben zich tot nu toe 332 Oekraïners voor een inschrijving aangemeld bij het Huis van De Bruggeling. Op donderdag 7 april 2022 waren er 278 geregistreerd bij de balie Niet-Belgen. Het gaat om 56 kinderen (vanaf 2010), 36 jongeren (2004-2009) en 186 volwassenen (geboortedatum vóór 2004). Bij de volwassenen gaat het om 156 vrouwen (84%). 
64 van hen worden opgevangen in woningen en collectieve opvangvoorzieningen die beheerd worden door het OCMW

Maar de opvangcapaciteit in Brugge is groter. Ondertussen werden twee kloosters ingericht als opvangvoorziening. Hier kunnen op korte termijn ongeveer vijftig plaatsen gerealiseerd worden. Indien nodig kan deze capaciteit nog worden opgeschaald. 

Meer dan 400 Brugse gezinnen meldden zich al om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Alles wordt in gereedheid gebracht om de eerste 100 vluchtelingen bij deze gezinnen op te vangen. Dit gebeurt in overleg en na screening van de opvanggezinnen.  

Onderwijs 

De Brugse scholen engageren zich om de Oekraïense kinderen en jongeren op te vangen. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar het gaat momenteel om ongeveer 25 kinderen in het basisonderwijs en ongeveer 35 jongeren in het secundair onderwijs.
Ook de Brugse OKAN-klassen (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) gaven al aan dat ze hun capaciteit willen verhogen om Oekraïense jongeren de nodige onderwijskansen te geven. Momenteel wordt nog bekeken om in de collectieve opvangplaatsen in samenwerking met de scholen ook ondersteuning te bieden voor Oekraïense jongeren die via het lesplatform van Oekraïne verder les wensen te volgen. 

Zorg en gezondheid 

De eerstelijnszone en de huisartsenkring HABO nemen het zorgaspect voor hun rekening. Het is de bedoeling om een zorgpunt op te richten waar Oekraïense vluchtelingen de eerste zorgen kunnen krijgen en geïnformeerd worden over vaccinaties. Bedoeling is dat ze van daaruit worden doorverwezen naar de huisartsen.  

Vrije tijd 

De diensten Cultuur, Sport en Jeugd sloegen de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen vlot de weg vinden naar de vele clubs en activiteiten in onze stad. In dit kader werd onder andere een flyer ontworpen om hen wegwijs te maken in het aanbod. Ook is er een concrete samenwerking met het project Compagnons van FMDO rond buddywerking voor vrije tijd.  

Buddy’s en ontmoeting 

In Brugge kunnen we rekenen op het sociaal engagement van heel wat inwoners. Zo zette onder meer de Oekraïense gemeenschap in Brugge, samen met sympathisanten, al heel wat acties op. Ze vangen zelf vluchtelingen op en organiseren ontmoetingsmomenten. Daarnaast zetten ze hun schouders onder inzamel- en hulpacties voor Oekraïne. 

Via het initiatief Vierkant tegen Eenzaamheid is er de ambitie om buddy’s in te schakelen om Oekraïense vluchtelingen wegwijs te maken in onze stad. Daarnaast komen er eind deze maand aantal ontmoetingsmomenten in het vroegere dienstencentrum Van Volden.

Dienstverlening Stad en OCMW 

Ook de diensten van Stad Brugge en OCMW Brugge zetten een tandje bij. Zo werden extra balies geopend in het Huis van de Bruggeling om de inschrijvingen van Oekraïense vluchtelingen goed te laten verlopen. “Daarnaast werd een extra toeleider diversiteit aangeworven, die de Oekraïense taal machtig is en die Oekraïense vluchtelingen kan leiden tot de juiste hulp- en dienstverlening.

Ook in het OCMW worden extra medewerkers ingezet om de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Ze staan niet enkel in voor de eerste opvang en het toekennen van financiële steun, ze zorgen er ook voor dat alle noodzakelijke administratieve zaken in orde komen (inschrijving in het ziekenfonds, aanvraag Groeipakket, …). Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen zelf, maar ook voor de organisaties en mensen die deze Oekraïense vluchtelingen ondersteunen. Ze zorgen bovendien voor de toeleiding naar school, vrije tijd, opleiding en werk.” 

Voor dit laatste wordt nauw samengewerkt met de VDAB.  Ze krijgen de tijd om de traumatische ervaringen te verwerken, maar een aantal Oekraïners geven toch aan dat de stap naar werk willen zetten. Werkgevers kunnen hen daarbij helpen door een werkaanbod te doen voor nieuwkomers. Ze kunnen vacatures melden via https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij

Meer info over wat Stad Brugge en OCMW Brugge doen en wat men zelf kan doen voor de Oekraïense vluchtelingen is terug te vinden op www.brugge.be/oekraine