Brugge kandidaat culturele hoofdstad 2030: voorstelling team

31
mrt
2023

Brugge is kandidaat om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden. Een dergelijk project vraagt een heel gedegen voorbereiding. De Stad stelde twee medewerkers aan die tegen eind 2024 een aanvraagdossier met concrete plannen voor 2030 zullen opmaken en alles in goede banen zullen leiden.
Dalilla Hermans wordt de trajectcoördinator Brugge 2030. Marthe Soete wordt de projectmedewerker Brugge 2030. 

De afgelopen maanden werden de eerste stappen gezet om het kandidaatdossier voor te bereiden. Daarbij wordt verder gebouwd op de sterktes die Brugge als cultuurstad heeft.

In Brugge is er een kwalitatief kunsten- en cultuurveld dat goed samenwerkt. De kandidatuur wordt gebouwd op hun engagement en betrokkenheid. Doordat Brugge de afgelopen decennia reeds stevig investeerde in de culturele infrastructuur, kan nu volop de kaart getrokken worden van een innovatief artistiek programma, op maat van een werelderfgoedstad.

Nieuwe projectmedewerkers

Om de kandidatuur verder te onderbouwen en aan te scherpen wordt de volgende maanden een inspraaktraject uitgerold. Verschillende doelgroepen zullen uitgenodigd worden om mee na te denken en de kernthema’s voor Brugge 2030 te verdiepen en te concretiseren. Om dit traject uit te rollen, ging het stadsbestuur op zoek naar twee extra medewerkers.

Eind februari lanceerde de Stad een oproep voor een trajectcoördinator en projectmedewerker Brugge 2030. Zij zullen tot eind 2024 het team van de Cel Cultuurbeleid versterken.

De kandidatuur voor Brugge 2030 is een uitnodiging om toekomstgericht naar onze stad te kijken. De diversiteit in de stad centraal, met de bedoeling cultuur in te zetten als motor voor ontmoeting en verbinding.
De trajectcoördinator en projectmedewerker Brugge 2030 zijn de bruggenbouwers die dit mee mogelijk zullen maken.

Dalilla en Marthe

Dalilla Hermans wordt de trajectcoördinator Brugge 2030. De opiniemaakster en creatieve duizendpoot woont sinds een drietal jaar in Brugge. Voor haar is dit traject een prachtige kans om de stad waar ze zo van is gaan houden nog beter te leren kennen en aan de slag te kunnen gaan met het grote culturele potentieel.

Marthe Soete wordt de projectmedewerker Brugge 2030. Na haar studies sociologie en communicatiemanagement startte Marthe een eigen online postkaartmerk. Na enkele tijdelijke functies wordt haar grote droom om een job in de cultuur te starten nu werkelijkheid.

Nu het team Brugge 2030 is samengesteld, wordt snel verder werk gemaakt van de uitrol van het inspraaktraject. In de maanden mei-juni zullen er verschillende inspraaksessies worden opgezet.