Brugge krijgt 1 miljoen euro voor klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling

5
dec
2022

Brugge haalde iets meer dan 1 miljoen euro aan Europese middelen binnen (1.135.018 euro – 100 procent subsidie) in het kader van duurzame stadsontwikkeling binnen het Horizon Europe programma.

Onder leiding van de Noorse Universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) wordt samengewerkt met verschillende Europese havensteden. Brugge is een van de vier pilootsteden van het project, samen met Alesund (Noorwegen), Burgas (Bulgarije), Rimini (Italië). Vijf volgsteden passen vervolgens de strategieën toe in hun lokale context, namelijk Cascais (Portugal), Rijeka (Kroatië), Izmir (Turkije), Constanta (Roemenië), Pisek (Tsjechië).

Elke stad gaat na hoe stadsplanning en stadsontwerp kunnen bijdragen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste stadsontwikkeling.

Leertraject Kaaidistrict

De pilootsteden starten een leertraject en onderzoeken welke elementen een belangrijke impact hebben op de CO2-uitstoot en de klimaatrobuustheid van de stad, in samenspraak met inwoners, bedrijven of andere organisaties. De ervaringen in de verschillende pilootsteden worden samengebracht tot een model (en daaraan gekoppelde monitoring) voor toekomstgerichte stadsontwikkeling, die ook in andere Europese steden gebruikt kan worden.
De Europese Unie ondersteunt zo steden in het realiseren van de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen.

De partners van ReValue engageren zich om de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen tegen 2030. Deze ambitie ligt in lijn met het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen.

Stad Brugge start het leertraject in het Kaaidistrict, het gebied rond de Sint-Pieterskaai en de sluis ringvaart/Boudewijnkanaal. Brugge keurde in april 2022 al een  toekomstvisie voor dit stadsdeel goed. Deze visie bevestigt de economische ambitie van het Kaaidistrict met plaats voor handel (retail), voedselproductie en -verkoop en een makersdistrict (kleine ambachten), gecombineerd met wonen en ontspanning. We kiezen voor een verweving van functies waar wonen, werken en ontspanning hand in hand gaan op lokaal en regionaal niveau.

Circulaire economie

Brugge kiest resoluut voor een toekomstbestendige ontwikkeling waarbij ingezet wordt op duurzame mobiliteit, energieneutraliteit en hernieuwbare energie. Deze stadsontwikkeling moet ook de circulaire economie een plaats geven. Tenslotte moet deze omgeving meteen klimaatrobuust ontwikkeld worden met voldoende groen en watervoorzieningen.
Deze stadsontwikkeling wordt een illustratie van het Brugge van Morgen. De ervaringen die we opdoen binnen het Re-Value project inspireren tot slot ook andere Brugse stadsontwikkelingen tot klimaatneutrale en klimaatrobuuste realisaties.

Om het ambitieniveau voor dit kaaidistrict te kunnen waarmaken, zal de Stad nieuwe strategieën moeten verkennen op het vlak van ruimtelijk beleid, klimaatbeleid, visievorming en samenwerken tussen de publieke en private sector. De ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk kan enkel gerealiseerd worden door en met alle stakeholders: eigenaars, ontwikkelaars, gebruikers, bewoners en alle betrokken overheden.
Met de Europese middelen zet de Stad een projectteam in die de komende vier jaar aan de slag gaat met de stakeholders en die de ambities omzet in concrete plannen.

Jana Grammens zet vanaf 1 januari 2023 haar schouders onder dit project. De Stad is nog op zoek naar een projectregisseur om het projectteam te versterken.

De internationale startconferentie van dit project vindt plaats in Brugge van 31 januari – 2 februari 2023. Het project loopt van januari 2023 tot eind 2026.