Brugge maakt de mantelzorger wegwijs

25
okt
2021

Stad Brugge, OCMW Brugge en het Brugs Mantelzorgnetwerk willen de mantelzorgers in onze stad ondersteunen. Daarom lanceerden ze de Brugse Mantelzorglijn. Mantelzorgers kunnen bellen naar 050 326 800 met vragen over de Brugse mantelzorgpremie, het zorg- en ondersteuningsaanbod, ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers en zo meer. Daarnaast maakt www.brugge.be/mantelzorg hen wegwijs in thema’s zoals vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen of infosessies.

Dit aanbod is er voor de meer dan 2.200 erkende, maar ook voor de talrijke niet-erkende mantelzorgers. Wie vrijwillig de zorg opneemt voor een thuiswonende en zorgbehoevende Bruggeling zal via de Mantelzorglijn en/of de website gemakkelijker de weg vinden naar informatie of hulp op maat. Zorg dragen voor elkaar hoef je immers niet alleen te doen.

Dit is een initiatief van Brugge draait om mensen en het Brugs Mantelzorgnetwerk.

050 32 68 00

www.brugge.be/mantelzorg

Contactinformatie