Brugge onderzoekt potentieel van warmtenetten

12
sep
2019

Het duurzaam verwarmen van gebouwen is een bijzonder grote, zo niet de grootste klimaatuitdaging voor onze stad.
Het jaarlijkse aardgasverbruik van het eigen stadspatrimonium vertegenwoordigt ongeveer 1,9 procent van het totale aardgasverbruik in Brugge.

“Dit verbruik bouwen we stelselmatig af, maar we willen dit nog versnellen. Elke opportuniteit om structureel in te grijpen in het verwarmingssysteem van ons stadspatrimonium nemen we dus met beide handen aan”, zegt schepen van Energie en Klimaat Minou Esquenet.

Vele van deze gebouwen zijn echter te vinden in of direct grenzend aan de historische binnenstad. En daar zijn de mogelijkheden om duurzaam te verwarmen iets beperkter. Een beloftevol alternatief is de aansluiting van stadsgebouwen op een warmtenet, ook wel stadsverwarming of afstandsverwarming genoemd.

Heet water transporteren in buizen

 

Een warmtenet transporteert warmte als heet water in sterk geïsoleerde buizen van één of meerdere warmtebronnen naar verschillende afnamepunten. Brugge was een van de pioniers in België met de komst van het warmtenet van IVBO in 1985 dat warmte van de afvalverbranding levert aan het ziekenhuis AZ-Sint-Jan, OCMW, de gevangenis en enkele bedrijven.

Schepen Minou Esquenet: “Warmtenetten dragen niet enkel bij tot het verlagen van de uitstoot, en verbeteren op die manier ook de lokale luchtkwaliteit, maar er is ook geen visuele of lawaaihinder doordat de leidingen ondergronds zitten. Via warmtenetten kan in één beweging de CO2-uitstoot van verschillende grote warmtevragers sterk verlagen.”

Er zijn nog opportuniteiten om dergelijke warmtenetten in Brugge uit te bouwen. Binnen het EU-project SHIFFT start Stad Brugge daarom met het technisch uitwerken van twee pilootprojecten voor warmtenetten in de binnenstad.

Pilootproject warmtenet via water reien

“We gaan onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn, wat technisch haalbaar is en welke gebouwen aangekoppeld kunnen worden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen zal één pilootproject zich focussen op een warmtenet via de weg en een tweede via het water van de Brugse reien. We beslisten ook om bij renovatiewerkzaamheden aan stadsgebouwen steeds rekening te houden met de aansluitmogelijkheden op een toekomstig warmtenet. Op die manier maken we Brugge klaar voor een duurzame toekomst.”