Brugge ontvangt subsidie voor project Space Tinder: matchen leegstaande handelspanden

23
dec
2020

Stad Brugge krijgt een Vlaamse subsidie van  380.000 euro om leegstaande handelspanden in kaart te brengen en om vraag en aanbod met elkaar te ‘matchen’ van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Het jaar 2020 zal door velen herinnerd worden als ‘het jaar van de COVID-19 crisis’, maar zal door anderen ook herinnerd worden als ‘het jaar van de innovatieve oplossingen’. Door geconfronteerd te worden met een hele reeks beperkingen én onzekerheden op alle vlakken van onze samenleving, zijn de stad en alle stakeholders verplicht om nieuwe (innovatieve) oplossingen te zoeken voor actuele vraagstukken.

Space Tinder

In het kader van de Vlaamse, thematische projectoproep voor stadsvernieuwing, diende stad Brugge een dossier in waarbij het met het project ‘Space Tinder’ een innovatieve oplossing biedt voor enkele bestaande en nieuwe uitdagingen. We sleepten als stad deze subsidie in de wacht omdat het project inzet op een ‘platform’ met volgende functies:

  • leegstaande handelspanden in kaart brengen;
  • eigenaars ‘incentives’ bieden om hun leegstaande panden in de kijker te zetten;
  • nieuwe en startende ondernemers extra laagdrempelige mogelijkheden bieden om hun concept uit te testen;
  • zowel starters als pandeigenaars de mogelijkheid geven om hun behoeftes aan de hand van een formulier met metadata (< extra informatie over een document) in kaart te brengen;
  • actieve marketing mogelijk maken om vraag en aanbod van panden met elkaar te matchen;
  • inzichten geven over het karakter van het winkelgebied door de data te verrijken met andere data zoals leegstandscijfers, passantencijfers
  • economie linken aan cultuur én de sociale sector om zo een kruisbestuiving te realiseren die een meerwaarde voor de hele stad betekent.


Matchmaking

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys is zeer blij dat we dit project kunnen realiseren: “We willen op die manier komen tot een sector- en bestemmingsoverschrijdende ‘matchmaking’ tussen een brede vraag en aanbod. Het project kreeg de naam ‘Space Tinder’, zie het met andere woorden als een soort ‘Tinder’ voor lege ruimtes en panden. We richten ons in eerste fase op het kernwinkelgebied in het centrum van de stad, want een kwalitatieve invulling is en blijft hier belangrijk.” 

Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Stap voor stap bouwen we Brugge uit tot een smart city waarbij we telkens opnieuw zoeken naar innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Het probleem van de leegstand en de invulling ervan is een actueel en sprekend voorbeeld.

Door verschillende data zoals bijvoorbeeld leegstandcijfers en passantencijfers met elkaar te verbinden, op een soort app of in een ander platform, kunnen we ons beleid en onze beslissingen hierop afstemmen. Zonder de financiële impuls vanuit de Vlaamse regering zouden dergelijke projecten voor ons niet haalbaar zijn, we zijn dan ook zeer dankbaar voor deze ondersteuning.”