Brugge start een stedelijk mondiaal partnerschap met Ebolowa in Kameroen

4
mei
2020

Stad Brugge en Ebolowa, een stad in Kameroen, vormen voortaan een duo. Beide steden gaan een partnerschap aan op bestuurlijk vlak en betrekken ook privéactoren, scholen en middenveldorganisaties in hun ambities.

Bruggelingen kunnen zich voortaan verbonden voelen met de 80.000 inwoners van het Afrikaanse Ebolowa, een provinciehoofdstad in het tropisch regenwoud in Kameroen. Nadat Brugge in november 2019 een delegatie naar de stad stuurde, zou in april dit jaar een eerste tegenbezoek volgen.

Helaas heeft de coronacrisis daar anders over beslist. Toch weerhield dit beide steden er niet van om al concrete plannen te maken voor de toekomst. De samenwerkingsovereenkomst en het actieplan werden op de Gemeenteraad van 28 april goedgekeurd.

Een van de acties is om samen te werken rond duurzame chocolade.

Duurzame chocolade

Ebolowa is even onlosmakelijk verbonden met cacao, als Brugge met chocolade”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Beide steden zijn bovendien ook ondernemende Fair Trade steden met een eigen (h)eerlijke stadschocolade. Samen met de Gilde van de Brugse Chocolatiers wordt een concrete samenwerking gestart met de coöperatie Bityili in Ebolowa om de Brugse stadschocolade ‘Sjokla’ te vervaardigen met cacao van daar.

“De kwaliteit blijkt zeer goed en er is veel enthousiasme bij de chocolatiers om hun schouders onder dit project te zetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Naast deze uitwisseling wordt ook een verduurzamingstraject voor Brugse chocolademakers en – verkopers opgezet. Dit traject moet ervoor zorgen dat er een switch komt naar meer duurzame chocolade bij zowel producent als consument. 

Samenwerking op bestuurlijk vlak

Naast chocolade heeft het partnerschap nog meer in petto. Digitale uitwisselingen tussen scholen van Ebolowa en Brugge bieden de mogelijkheid om elkaars leefwereld beter te leren kennen én het Frans te oefenen, aangezien dit de voertaal is in Ebolowa. Op bestuurlijk vlak zal worden samengewerkt rond een aantal beleidsdomeinen zoals fair trade, lokale economie, sport, toerisme, jeugd en openbare ruimte.  

Het spreekt voor zich dat dit partnerschap nog moet groeien en dat er ongetwijfeld nog meer kansen en samenwerkingsmogelijkheden zullen ontstaan doorheen de jaren. Wie de ontwikkelingen van het partnerschap met Ebolowa wilt volgen, kan terecht op www.brugge.be/mondiaal-partnerschap

Contactinformatie