Brugge tekent charter Geletterde Gemeente

7
dec
2017

Geletterd zijn is een noodzaak om vlot mee te kunnen in de samenleving. Dit wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en met de computer werken. Voor een op zeven volwassenen in Vlaanderen is dit moeilijk, maar wie wil werken aan zijn of haar geletterdheid, kan terecht bij open-school. Het schept kansen en kan leiden naar een nieuwe job, betere ondersteuning van de kinderen op school en meer zelfvertrouwen.

In dat kader ondertekenden Stad Brugge en alle 64 West-Vlaamse steden en gemeenten het charter 'Geletterde Gemeente', een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school.

Een paar maanden geleden overhandigde open-school drie baliedisplays aan de Stad. Die staan in het Huis van de Bruggeling, in het Sociaal Huis en in de bibliotheek. De displays tonen aan dat het stadsbestuur, het Sociaal huis/OCMW en de bibliotheek inspanningen doen om in hun beleid, in hun dienstverlening en in hun communicatie, eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening. 

___
www.open-school.be

050 34 15 15 

Contactinformatie