Brugge verkozen in nieuwe Raad van Bestuur Vereniging van Werelderfgoedsteden

11
jun
2019

Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet trok begin deze week naar Krakau voor het 15de wereldcongres van de OWHC om er de kandidatuur van Brugge te verdedigen. Ze benadrukte in haar speech dat Brugge op een kruispunt in Europa ligt, en dat de stad al eeuwenlang op handels- en cultureel gebied een wereldspeler is.
Bovendien heeft Brugge veel ervaring met het vrijwaren van erfgoed, maar maakt de Stad toch moedige keuzes voor vernieuwende en hedendaagse architectuur. Schepen Esquenet beklemtoonde de noodzaak van het uitwisselen van kennis en ervaring met steden overal in de wereld.

Door deze verkiezing in de Board of Directors kan de stad Brugge feilloos de fakkel overnemen van de stad Brussel, die tot nu lid was van de Raad van Bestuur, en is er dus continuïteit voor ons land in deze organisatie.

Netwerk van 300 steden

Schepen Minou Esquenet: “Het belang van de zorg voor ons erfgoed kan niet voldoende worden benadrukt. De OWHC is hiervoor, als een sterk netwerk van 300 steden verspreid over alle continenten, een ideale hefboom.

Door deel uit te maken van deze Raad van Bestuur nemen we als Brugge een oude traditie op, en dat is die van het sterker aanhalen van wereldwijde connecties. Verantwoordelijkheid dragen voor het patrimonium gaat namelijk evenveel over het goed verzorgen en bewaren van het verleden, als over het creëren van de toekomst.
Met de zeven andere steden in deze Raad zullen we alle erfgoedsteden ondersteunen en begeleiden waar mogelijk. Dat Brugge hier als bestuurslid mee aan het roer kan zitten, is een hele grote eer.”

“Onze jarenlange expertise die we hebben opgebouwd sinds de eerste UNESCO-erkenning in 1998 willen we wereldwijd delen met andere steden. De voorbeeldrol die we opnemen kunnen we nu, door het zetelen in de Raad van Bestuur van deze internationale organisatie, wereldwijd weerklank laten vinden. Dit zal de internationale uitstraling van Brugge nog versterken”, zegt schepen Esquenet.

Brugge als modelstad

Robert Piaskowski van Krakau, voorzitter van de Raad van Bestuur van het OWHC, kijkt uit naar de samenwerking met Brugge en noemt de stad “een modelstad inzake het in evenwicht houden van enerzijds de toeristische aantrekkingskracht en anderzijds de leefbaarheid voor de inwoners”.

Hij looft Brugge om de schoonheid en het mooi bewaarde historische landschap en is er van overtuigd dat de knowhow van de stad inzake erfgoedbeleid een belangrijke bijdrage zal zijn voor de aanpak van toekomstige uitdagingen.  “We staan vandaag immers voor een belangrijke keuze: willen we een toekomst waarin we streven naar elegant verpakte architectuur en perfect bewaard erfgoed dat weinig relevantie heeft voor de jongere generaties of willen we inzetten op erfgoed dat we zo inclusief mogelijk benaderen en echt relevant maken voor de toekomst?”