Brugge verwelkomt nieuwe beiaardier

31
mei
2017

Deze zomer zwaait Brugge stadsbeiaardier Frank Deleu uit met een afscheidsconcert op 20 september.
Het stadsbestuur dankt hem voor de talloze mooie concerten die hij verzorgde en voor de zorg waarmee hij de Brugse beiaard gedurende die jaren koesterde. Wim Berteloot werd zopas aangeduid als opvolger van Frank Deleu.

Al in 1533 was in Brugge een stadsbeiaardier aan de slag, in de persoon van Adriaan van der Sluus. Die naam vormt het begin van een lange lijst van stadsbeiaardiers die de zo typische klanken voor de Lage Landen ook in Brugge lieten weerklinken.

Beiaardcultuur immaterieel erfgoed

Frank Deleu (1952) is licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, met specialisatie Musicologie.
In 1980 werd hij eerste laureaat van de Internationale Beiaardwedstrijd te Dijon. Hij studeerde af aan de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen. Deleu was adjunct-stadsbeiaardier van Brugge van 1984 tot 2008. Toen werd hij stadsbeiaardier. 

Dankzij Deleu werd in ‘14 de Belgische beiaardcultuur erkend door
Unesco als voorbeeldpraktijk in het zorgen voor immaterieel cultureel erfgoed.

Wim Berteloot

Franks opvolger - Wim Berteloot (1967) - is geen onbekende voor de Brugse beiaard. Sinds 2008 is hij immers assistent-stadsbeiaardier in Brugge. Berteloot studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent waar hij naast het diploma ‘nieuwe structuurtheorie’ eerste prijzen behaalde voor notenleer, harmonie en praktische harmonie en een pedagogisch getuigschrift.

Hij behaalde in 2000 het einddiploma van de ‘Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn’ in Mechelen.
Als organist is hij verbonden aan de Roeselaarse Sint-Michielskerk en als muziekleraar aan het Klein Seminarie en aan de Stedelijke
Academie voor Podiumkunsten ‘Adriaan Willaert’.

Mannenkoor

Daarnaast is hij docent aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn (afdeling Roeselare).
Naast het Sint-Michielskoor uit Roeselare dirigeert hij ook het Kon. Mannenkoor ‘De Kerels’ uit Emelgem (Izegem). Hij werd in de voorbije
jaren regelmatig gevraagd als gastdirigent bij meerkoren-projecten. Naast assistentstadsbeiaardier van Brugge is hij ook beiaardier van Menen en adjunct-stadsbeiaardier van Roeselare.
Hij gaf in de voorbije jaren als gastbeiaardier concerten in verschillende steden in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Voetluider

In september ’17 wordt ook nog de fakkel doorgegeven door een andere bekende Brugse beiaardier.
Voetluider en beiaardier van de processiebeiaard van de Confrerie van het Heilig Bloed Paul Van den Abeele (1932) geeft zijn ambt door aan zijn zoon Erwin.