Logo Brugge Werkt

        

Het eindrapport, persbericht en speeches zijn te downloaden aan de rechterkant van deze pagina. 


Het project Brugge Werkt

Sinds 2015 is er een verhoogde instroom van vluchtelingen in ons land. Hoewel de asielaanvraag federale materie is, zorgt de erkenning van asielzoekers voor een sterke druk op het lokale beleid. 

Op 13 mei 2016 besliste de Vlaamse regering om middelen ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de steden en gemeenten. Deze Vlaams middelen dienden tegen eind 2018 te zijn besteed. In overleg met lokale partners werd beslist om de middelen integraal in te zetten op projecten die de integratie van nieuwkomers met een vreemde herkomst maximaal bevorderen.

Dankzij de Vlaamse middelen en met de voorbereiding en betrokkenheid van een sterk lokaal partnerschap werd het project Brugge Werkt! in september 2017 boven de doopvont gehouden. Doelstelling van dit versterkend initiatief was om een eenmalige groep van 50 erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden toe te leiden tot duurzame tewerkstelling. 

Conform de middelen van Vlaanderen werd het een tijdelijk tewerkstellingsproject dat in december 2018 werd afgerond. Uit de voorbije 16 maanden willen we de juiste conclusies trekken om zuurstof te geven aan de groep van nieuwkomers van vreemde herkomst in onze stad.

Doelstelling

Via het project “Brugge werkt!” werden 50 erkende vluchtelingen begeleid in hun tocht naar duurzame tewerkstelling.

     

Werkwijze

Het project begeleidde de vluchtelingen naar duurzame tewerkstelling via een begeleidingsmodule, waar hun kennis en vaardigheden getoetst werden. Daarna werd een oriëntatie per individuele kandidaat bepaald. De deelnemer werd steeds begeleid, zowel in de weg naar werk, als na de tewerkstelling.

Ook de bedrijven in de regio Brugge speelden een belangrijke rol in dit project. Via bedrijfsbezoeken, speeddates en kennismakingsstages kwamen de deelnemers in contact met de reële arbeidsmarkt. Via deze kennismakingstools konden de deelnemers, samen met hun begeleiders, toeleven naar een reguliere tewerkstelling in een van deze bedrijven.

Deelnemers

De deelnemers van het project moesten aan de volgende zaken voldoen:

 • erkend vluchteling / subsidiair beschermd
 • laag- of ongeschoold
 • basiskennis Nederlands
 • motivatie-leerbereidheid

Getuigenissen

Kandidaten

Yousuf Al-Juboori
yousufMijn naam is Yousuf. Ik ben 29 jaar en woon sinds 2 jaar in België. Voor het project Brugge Werkt! had ik eigenlijk geen goed zicht op het soort job dat mij zou liggen. Uit de technische testen binnen dit project kwam heel duidelijk naar voor dat ik eigenlijk erg handig ben. Ik heb deze handigheid meegekregen van mijn vader. Samen haalden we vaak apparaten uit elkaar die we dan terug probeerden te herstellen. Mijn vader heeft me erg veel geleerd. 

Mogelijke jobs die me werden aangeraden was productiemedewerker of hersteller van elektronica. Met deze informatie ben ik naar de VDAB gestapt. Men heeft mij aangeraden om de VDAB-opleiding ‘industrieel elektrotechnisch installateur’ te volgen! 

Dankzij het project Brugge Werkt! heb ik mijn zin voor technisch werk herontdekt. Een duidelijk jobdoel waar ik mee aan de slag kan gaan!

Nouri Al Mansour
nouriIk ben Nouri. Ik ben er 39 en sinds 2015 woon ik in België. Bijna een maand geleden begon het project Brugge Werkt! voor mij. Ik startte in de eerste groep, samen met 10 andere deelnemers. De opleiding gaf me onder meer de kans om meer te weten over het werksysteem in België. En dan vooral om te weten hoe je een goede job kan vinden. Dit project zorgt er ook voor dat ik mijn kennis van het Nederlands kan verbeteren. 

Ik hoop dat dit project een eerste stap kan zijn om meer vluchtelingen op de Belgische arbeidsmarkt te helpen. Met de informatie die we nu al kregen en de ervaring die we zullen kunnen opdoen moet dit zeker lukken! 

Ik wil dan ook heel graag mijn waardering uitspreken voor Stad Brugge, het OCMW, de VDAB en de lesgevers van Mentor voor dit zinvolle initiatief. Ook mijn trajectbegeleidster wil ik van harte danken voor deze kans en de grote ondersteuning die zij mij biedt!

Naser Al Mohammad

naserIk ben Naser. Ik ben 34 jaar en afkomstig van Syrië. Ik woon al 2 jaar en 8 maanden in België en woon met mijn vrouw en dochter van 2 jaar in Sint-Andries. We verwachten elk moment een tweede kindje. Voor mij is het moeilijk om vrienden te maken omdat ik Jezuïet ben en geen moslim. Gelukkig komen we goed overeen met de buren. Zij zijn altijd bereid om ons te helpen.

Via Brugge Werkt! heb ik geleerd wat ik later wil doen. Ik zou graag chauffeur zijn. Dankzij Brugge Werkt! hoop ik mijn rijbewijs C te kunnen halen.

Ik wil vooral werken aan mijn Nederlands. Op school leren we vooral schrijven, maar ik leer beter door te praten. Daarom ga ik op mijn vrije momenten naar een park met mijn dochter. Zij speelt dan en ik praat met de andere mensen in het park.

Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij Oranje vzw kon ik ook veel oefenen aan mijn Nederlands. Daar was ik chauffeur en bracht de mensen naar verschillende locaties.
Via het project Brugge Werkt! kan ik binnenkort beginnen werken bij Oxfam. Ik zal er met de bestelwagen rijden, kuisen en de klanten helpen in de winkel.

Mijn ultieme droom is om zelfstandig chauffeur te worden en mijn kinderen een goede toekomst kunnen geven.

Aabalwhab Ahmed (Abid)

abidMijn naam is Aabalwhab, maar ze noemen mij Abid. Ik ben afkomstig van Irak. In 2015 kwam ik toe in België. Ik woon nu 2 jaar in Brugge.
Ik heb niet veel familie in België, enkel mijn neef. In de fitness heb ik wel een paar vrienden gemaakt.

Ik heb een maand als tuinman gewerkt, maar dat was niets voor mij.
Met Brugge Werkt! zijn we naar Zeebrugge geweest en hebben we een rondleiding gekregen in de haven. Zo heb ik het bedrijf Wallenius leren kennen. Ik vond dit zeer interessant en heb mijn CV ingediend bij hen. Ik werk er nu al een maand.

Later zou ik graag als vrachtwagenchauffeur werken. Ik heb mijn rijbewijs C nog niet, maar het project Brugge Werkt! zou mij hierin kunnen helpen.

Ik wil graag nog werken aan mijn Nederlands, maar de lessen zijn moeilijk te combineren met mijn werk.
In de toekomst wil ik in Brugge blijven wonen en een gezin hebben.

Bedrijven

Kaasimport Jan Dupont

AZ Sint-Lucas Brugge


 

Tijdlijn

September - december 2017:

Kennismaking met de kandidaten

Vanuit VDAB en OCMW werden de kandidaten toegeleid tot het project Brugge Werkt!. Het ging om Brugse vluchtelingen die een erkenning kregen om in het land te mogen verblijven. Tijdens deze kennismaking werd de motivatie en de taalkennis beoordeeld. Er vonden 4 kennismakingsmomenten plaats.

Oktober 2017 - februari 2018:

Assessment: een zoektocht naar mogelijkheden

Kwam de kandidaat in aanmerking? Dan werd hij uitgenodigd voor een ‘assessment’, een intensief traject van 6 dagen.
Deze competentiemeting bracht de sterke punten en de aandachtspunten van de kandidaten in beeld. De aandachtspunten werden meegenomen in de verdere begeleiding. Door dit traject werd de zelfkennis van de deelnemer vergroot. Op het einde van deze competentiemeting werd er een advies gegeven over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die aansloten op het profiel van de deelnemer.

Het assessment verliep als volgt:

 • dag 1: wie ben ik?
 • dag 2: welke arbeidssectoren bestaan er?
 • dag 3: meten van exacte opdrachten
 • dag 4: meten van motorische en verbale capaciteiten
 • dag 5: een zicht op de realiteit van de arbeidsmarkt in Vlaanderen
 • dag 6: welke jobs bestaan er allemaal?

Na dit groepstraject volgden er nog 2 afrondende gesprekken:

 • dag 7: individueel gesprek over de mogelijkheden voor de deelnemer
 • dag 8: eindgesprek met de deelnemer en de begeleider uit OCMW of VDAB

November 2017 - december 2018:

De oriëntatiefase: hoe kunnen we mensen sterker maken?

Met de resultaten van het assessment op zak bekeek de begeleider vanuit OCMW of VDAB, samen met de deelnemer, welk parcours het best aansloot op de noden en behoeften die er zijn. De deelnemer kon gestuurd worden naar een opleiding, ervaring opdoen via werkplekleren of via een andere doorstroommogelijkheid groeien in de zoektocht naar duurzame tewerkstelling.

Februari - december 2018:

De kennismakingsfase: kandidaat-werknemer ontmoet kandidaat-werkgever 

Het project werd voorgesteld aan Brugse bedrijven. Op basis van de jobdoelwitten die in kaart werden gebracht met het assessment werden de passende werkgevers benaderd. Deelnemers kregen hierbij de kans om kennis te maken met bedrijven. Kennis maken kon via een bedrijfsbezoek, een inleefstage, een rondje speeddaten of werkplekleren.

Bij de kennismaking was er aandacht voor drempels die leven tussen potentiële werknemers en werkgevers zodat kansen kunnen groeien. Via gerichte diversiteitsacties werden werkgevers gesensibiliseerd.

April - december 2018:

De tewerkstelling – kandidaat-werknemer wordt werknemer

Na een positieve kennismaking kon de deelnemer doorstromen naar een duurzame tewerkstelling.
Vanuit het project werd nog even de vinger aan de pols gehouden.

Download hier het gedetailleerde schema van het project.


Media

In de (regionale) kranten 

Op tv

 • reportage Focus-WTV - 18 november 2018

 • reportage Focus-WTV - 9 november 2017

 • reportage Focus-WTV - 7 november 2018


Projectpartners

brugge werkt partners

Contactinformatie