Brugge wil label Kindvriendelijke Stad binnen halen

22
jun
2016

Stad Brugge engageert zich om in de komende twee jaar het label kindvriendelijke stad te behalen. Het uitgangspunt: een stad waar kinderen zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt.

"Het label heeft als doel om een stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. Het label kindvriendelijke stad toont de stad die we in de toekomst willen zijn.
In 2017 staat ook daarom het platform ‘de toekomst van Brugge’ in het teken van het kind: Naast visievorming willen we ook in de praktijk en samen met burgers heel concrete projecten gaan opzetten", legt burgemeester Renaat Landuyt uit.

"Als bestuur schuiven we 10 accentpunten naar voor die we willen bespreken met kinderen en jongeren om zo te kunnen verweven in een kindvriendelijke beleidsfocus", zegt schepen van Jeugd Franky Demon.

1. Een divers woonaanbod waar kinderen en jongeren zich thuis voelen

Een aangepaste woonomgeving bevordert de integratie van het kind in de maatschappij. Het is de plaats vanwaar kinderen hun leefwereld verkennen.

2. Beleefbare publieke ruimte waar kinderen en jongeren zich vrij in kunnen bewegen


Een beleefbare publieke ruimte op maat van kinderen en jongeren is een uitnodiging van het stadbestuur aan de kinderen en jongeren om die ruimte te gebruiken en vorm te geven. Het is de plaats om te ontmoeten, te spelen en te ontdekken.

3. Bewegingsvrijheid en autonomie van kinderen verhogen

Kinderen en jongeren veilig en zelfstandig te voet, met de fiets of het openbaar vervoer de kans geven om te participeren aan het dagelijks leven is automatisch inzetten op de eigen keuzes van kinderen.

4. Gezinsbalans vanuit kinderogen

Elke ouder wil volgens zijn inzichten, waarden en normen de beste opvoeding, educatie en ontwikkelingskansen geven aan hun kind. Elke ouder heeft nood aan eigen ontwikkelingskansen (professioneel en/of persoonlijk).
Elke ouder wil voldoende tijd maken om financiële middelen te vergaren om de eerste twee punten te verwezenlijken.
Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat we gezinnen voldoende mogelijkheden moeten aanbieden/faciliteren zodat gezinnen deze 3 uitgangspunten volgens hun eigen inzichten en keuzes in de praktijk kunnen omzetten.

5. Drempelloze groei, ontmoeting en ontwikkelingsmogelijkheden

Inzetten op een ruim aanbod is in de vrije tijd waar het kind naargelang zijn noden en behoefte uit kan kiezen en kan inzetten op zijn talent.

6. Kinderarmoede

Kinderen en gezinnen die niet beschikken over voldoende financiële middelen ervaren drempels op zeer veel vlakken om maar te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Omdat deze drempels zulke impact heeft op het ganse ‘zijn’ van kinderen schuift het bestuur deze drempel als zesde accentpunt naar voor. 

7. Psychisch welbevinden en weerbaarheid van kinderen en jongeren

Brugge is een ‘warme stad’ en willen blijven inzetten op de weerbaarheid van kinderen en jongeren en hun psychisch welzijn. Een sterke ‘ik’ maakt het mogelijk voor kinderen en jongeren om keuzes te maken in functie van eigen geluk.

8. Stem van kinderen laten horen

Via de toekomst van Brugge wenst het stadsbestuur de burger maximaal te laten participeren en mee te besturen. Het is dan ook een automatisme om dit door te trekken naar de kinderen en jongeren en hen op een actieve en vooral creatieve manier te betrekken in de stad van morgen.

9. Duurzame en ecologische groeiomgeving

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat elke investering een duurzame en ecologische investering is. Dit komt de huidige leef- en groeiomgeving van de kinderen zeker ten goede. Duurzaam en ecologisch investeren geeft de kinderen en jongeren meer ‘toekomstruimte’.

10. Ondernemen en kindvriendelijke lokale economie

Het stimuleren van ondernemerschap op maat van kinderen en jongeren is ook ruimte geven om hun eigen talenten te ontdekken waardoor ze later bewustere keuzes kunnen maken die hen gelukkig maakt.

 

Deel deze pagina