Bruggebaas: Brugge bevraagt jeugd via game

20
feb
2023

‘Bruggebaas’ is een nieuw project waarbij Stad Brugge kinderen en jongeren uit het 6e leerjaar en 6e middelbaar bevraagt via een game. En dat is uniek in Vlaanderen. Met de uitkomst gaat de Stad aan de slag.

Brugge viert dit jaar zijn vijfde verjaardag als kind- en jongerenvriendelijke stad. De voorbije jaren investeerde het stadsbestuur al heel wat voor de Brugse kinderen en jongeren. Brugge wil kinderen en jongeren nu echt een stem geven en betrekken bij de beleidskeuzes die de Stad maakt. Hoe ervaren kinderen en jongeren Brugge? Waar liggen ze wakker van? En wat zouden ze veranderen als ze zelf baas van Brugge zouden zijn?

In maart krijgen alle kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en het zesde middelbaar een stem met de lancering van het project Bruggebaas. Bruggebaas is een bevraging aan de hand van een game. Iets unieks in Vlaanderen.

Ontdek hier de tool Bruggebaas

Bruggebaas is niet zomaar een saaie vragenlijst. Het is een vragenlijst op maat van kinderen en jongeren, opgebouwd als een game, waarbij ze op een leuke en speelse manier antwoorden op vragen. Op die manier is het voor de kinderen en jongeren een leuke ervaring is om deel te nemen.

Verschillende thema’s

Bruggebaas werd samen met onderzoekers van Vives en Bits of Love ontwikkeld. Als startpunt gingen de makers te rade bij de kinderen en jongeren zelf. Tijdens die participatiemomenten gingen de kinderen en jongeren als co-onderzoekers aan de slag en konden ze zelf aangeven wat ze belangrijk vonden.

Op basis van die resultaten werden de vragenlijsten ontwikkeld, waarbij gepeild wordt naar verschillende thema’s binnen de leefwereld van de kinderen en de jongeren waarop de Stad beleid kan voeren. Om de mening van alle jongeren te horen, kozen de makers ervoor om deze vragenlijst klassikaal af te nemen. Zo krijgt elk kind en elke jongere in maart dé kans om zijn of haar mening te geven.

De bevraging duurt maximaal één lesuur en wordt online afgenomen. Scholen kunnen de bevraging gedurende de hele maand maart afnemen.

Bezoek van de ijskar

Het is de bedoeling om deze bevraging vanaf nu jaarlijks te herhalen. Op die manier kan de Stad ook evoluties en tendensen in kaart brengen. De data en resultaten uit de bevraging zullen grondig onderzocht worden en mee de basis vormen voor toekomstige beleidskeuzes die de Stad maakt.

Ook de school zelf vaart wel bij deelname aan bevraging, want relevante resultaten zullen met de deelnemende scholen gedeeld worden. Daarnaast worden er uit alle deelnemende scholen ook drie klassen geloot die bezoek van een ijskar krijgen.

Inschrijven kan vanaf nu en heel eenvoudig via de website www.bruggebaas.be. Op deze webpagina vinden scholen meer informatie en leuke filmpjes.

Contactinformatie