Brugge Foundation

Brugge Foundation werft private en openbare fondsen om Brugs onroerend erfgoed maatschappelijk verantwoord te herbestemmen en te beheren.

Wat?

Sint-GoedelieveabdijBrugge Foundation is een onafhankelijke, private stichting. De stichting wil bestaande panden/sites een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde bestemming geven.

Dit is herbestemmen met een maatschappelijk relevant doel. 
De vernieuwde bestemming van een pand of site moet bijdragen aan het beter maken van de stad, voor de inwoners, omwoners én voor de bezoekers.

Een eerste project van de Brugge Foundation is de Sint-Godelieveabdij, in een samenwerking met het Brugse stadsbestuur en vzw Camino.

Het vernieuwende karakter van Brugge Foundation toont zich ook in de alternatieve, vernieuwende financiering van de stichting. De organisatie richt zich heel uitdrukkelijk op ‘friendraising’ in plaats van de traditionele fundraising.

Er wordt gezocht naar filantropen en mecenassen die mee willen investeren in herbestemming met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Alle  bedrijven en particulieren die hun duit in het zakje willen doen, kunnen contact opnemen met de Brugge Foundation via info@bruggefoundation.be of t 0485 65 60 74

De Foundation gaat ook op zoek naar filantropen in het buitenland.  Want maatschappelijk verantwoord herbestemmen is een opdracht waarin Brugge ook internationaal zal uitblinken.

Wie?

De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit zeven onafhankelijke, onbezoldigde bestuurders. Deze mensen hebben een zeer verschillende achtergrond. Die verschillende achtergronden verzekeren een brede blik op erfgoed en op de kansen die ons onroerend erfgoed biedt.

De uitoefening van een politiek mandaat is niet verenigbaar met een functie als bestuurslid van Brugge Foundation.

Bestuur Brugge Foundation

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Brugge Foundation is Ingrid Leye, gewezen diensthoofd Monumentenzorg en erfgoedzaken.

Secretaris is Johan Debyser, gewezen kabinetschef van de gouverneurs Breyne en Decaluwé.

Ondervoorzitter is Véronique de Limburg Stirum. Sinds 2006 beheert zij het 15de eeuwse Adornesdomein. Ze bouwde een indrukwekkende loopbaan uit in de internationale financiële wereld.

De bestuursleden zijn Dirk Vercoutter (fiscalist en gewezen directeur van de Nationale Loterij), Nico Blontrock (journalist en auteur) en Wim Lybaert (presentator, moestuinier, auteur...).

Contact

Brugge Foundation
Boeveriestraat 45
8000 Brugge
0474 27 08 46
info@bruggefoundation.be
www.bruggefoundation.be 

Rondleidingen Godelieveabdij

Brugge Foundation organiseert regelmatig of op afspraak rondleidingen in de Godelieveabdij. 

Info over data zijn te vinden op de website www.BruggeFoundation.be.

Reservaties hiervoor kunnen gebeuren op
T 0473 49 35 60 (D. Vercoutter)

info@bruggefoundation.be