Burgerbudget: financiering en begeleiding voor burgerprojecten

24
nov
2020

Het Brugse stadsbestuur trekt volop de kaart van burgerparticipatie en lanceert nu ook het ‘burgerbudget’. Hiermee stelt Stad Brugge niet enkel budget van minimaal 501 tot maximaal 25.000 euro ter beschikking dat bewoners kunnen aanspreken om burgerprojecten op te zetten, maar ook een begeleidingstraject op maat. Zo hoopt Stad Brugge haar buurten en de stad samen met haar inwoners nog levendiger en warmer te maken.

Met dit nieuwe Burgerbudget wil Stad Brugge het soort projecten en thema’s die ondersteuning kunnen krijgen nog ruimer maken. Bovendien voorziet de cel Participatie van Stad Brugge ook een begeleidingstraject op maat om van een eerste voorstel een strak plan met projectbudget en medestanders te maken.

De cel Participatie stelt immers vast dat een dergelijk project op poten zetten niet altijd evident is, zowel voor burgers als voor Stad Brugge. Door samen aan de slag te gaan hopen we snel veel te leren over de manier waarop we dit soort initiatieven nog beter kunnen ondersteunen.

200.000 euro

“Onder de noemer ‘Buurt aan de beurt’ trok het stadsbestuur naar de verschillende buurten van de stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Uit deze levendige kennismaking bleek dat er heel wat energie in de buurten zit om van de buurt een nog warmere plek te maken. Om deze energie te ondersteunen en te kanaliseren, stellen we voortaan een jaarlijks budget van maar liefst 200.000 euro ter beschikking.

Schepen van Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De inwoners van onze stad kunnen zelf aan de slag om Brugge nog groener te maken. Vanuit de Stad ondersteunen we dit door heel wat mogelijkheden aan te bieden om je eigen gevel, straat of buurt te ‘vergroenen’. Denk maar aan een straattuin, een gevelplant en/of een bloempot aan je deur.

Al deze groene impulsen voor eigen omgeving kun je aanvragen via de website . We voorzien ten slotte ook toelages voor Bruggelingen die zwaluwnesten of kleine landschapselementen willen beschermen.”

Al meerdere warme initiatieven

“Een budget voor burgerprojecten is niet nieuw in de Stad Brugge. Er zijn al een rist aan financiële ondersteuningen aanwezig, zoals de Buurtoppepper, Jong Ding, subsidie socio-culturele projecten… Daarenboven zijn er tal van andere mogelijkheden om initiatief te nemen in je buurt door het plaatsen van een buurtbank, een boekenruilkastje of door een plantvak in de buurt te adopteren. Deze warme initiatieven lopen gewoon door”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Na deze eerste fase en wanneer de coronacrisis weer ontmoetingen mogelijk maakt, heeft Stad Brugge de ambitie om te evolueren naar een traject met ontmoetingsmomenten per buurt waar mensen met projectvoorstellen elkaar kunnen ontmoeten en zo samen mooie projecten uitwerken. “Alhoewel de huidige omstandigheden deze ambitie bemoeilijken, vinden we het belangrijk dat mooie initiatieven van bewoners ook in deze tijden ruimte en ondersteuning krijgen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Voorstel indienen

Stad Brugge bundelt alle ondersteuningsmogelijkheden op www.brugge.be/ikhebeenplan. Bruggelingen kunnen er hun projectvoorstel indienen via het online formulier www.brugge.be/aanvraag-burgerbudget en krijgen binnen de vijf werkdagen een eerste reactie. Daarnaast bundelde de cel Participatie heel wat inspiratie en mogelijkheden in de ‘Boost je Brugse buurt’ brochure.

Meer informatie

Voor vragen kunnen Bruggelingen terecht bij de cel Participatie van Stad Brugge via participatie@brugge.be. Alles over het nieuwe ‘Burgerbudget’ is te vinden op www.brugge.be/burgerbudget.

Contact

Ine Plovie, coördinator cel Participatie| ine.plovie@brugge.be | 050 44 81 26

Nathan Vandendriessche, communicatiedeskundige | nathan.vandendriescshe@brugge.be | 050 44 80 64

Contactinformatie

Contactpersonen