Bruggelingen tevreden over autodelen

27
jul
2022

Autodeelplatform Cambio organiseerde in april zijn tweejaarlijkse gebruikersbevraging. Maar liefst 98 procent van de Brugse Cambio-gebruikers geven aan tevreden te zijn over hun ervaring met autodelen. 65 procent is zelfs ‘zeer tevreden’.

De Brugse autodelers geven ook zeer goede scores voor de locaties waar de deelwagens gestationeerd staan (94 procent tevreden). De cijfers liggen boven het gemiddelde in Vlaanderen.

Het stadsbestuur is zeer tevreden met deze scores. Er wordt dan ook zeer goed nagedacht over de locatie van de Brugse deelwagens. Door de recent ingerichte standplaatsen in de Boeveriestraat en aan de Bloedput is er nu in ieder stadskwartier een minimumaanbod voor autodelers. De nieuwe wagens deden het ook meteen goed. 

Nabijheid standplaats is succesfactor

66 procent van de Brugse autodelers woont op minder dan een kilometer van een standplaats. Om nog meer mensen te bereiken, komt er eind dit jaar nog een uitbreiding van het aantal standplaatsen in Brugge. De exacte locaties van deze standplaatsen worden nog onderzocht.

Stad Brugge blijft autodelen ondertussen sterk promoten. Tegen 2025 wil het stadsbestuur het aantal deelwagens verdubbelen.
De shift van wagenbezit naar wagengebruik is ook een belangrijke pijler in het Brugse klimaatplan.

Goed voor het klimaat

Eén deelwagen vervangt 8 tot 14 particuliere wagens. Autodelen is goed voor het klimaat, voor de leefbaarheid van de stad én voor de portefeuille. Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan is autodelen altijd goedkoper dan zelf een wagen bezitten.

Bruggelingen die hun eigen wagen wegdoen, krijgen sinds kort ook een mobiliteitsbudget waarmee ze kunnen instappen op een autodeelplatform.

Meer info over de autodelen in Brugge is terug te vinden op www.brugge.be/autodelen