Een boost van 35.000 euro voor projecten met kwetsbare jongeren

29
jun
2021

Acht Brugse projecten die werken met kwetsbare jongeren, krijgen 35.000 euro financiële ondersteuning. Deze fikse duw in de rug komt van “Brugge(n) voor Jongeren”, het samenwerkingsverband van OCMW Brugge, Stad Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen.

“Toon ons hoe jij verbindend met kwetsbare jongeren aan de slag gaat, en wij geven jouw project een boost.” Zo luidde de projectoproep die “Brugge(n) voor Jongeren” (BVJ) dit voorjaar lanceerde. BVJ sprak een groot aantal organisaties aan die ervaring hebben in de materie. Elk voorstel dat kwetsbare jongeren “omhoogtilt”, maakte kans op financiële steun. Er werden uiteindelijk acht projecten geselecteerd: van een praatcafé, over klimmomenten in Assebroek, tot het creatieve project “Life Change Now”.

“Ons samenwerkingsverband ‘Brugge(n) voor Jongeren’ werkt voortdurend rond verbinding en expertise delen, samen met kwetsbare jongeren,” zegt Christel Verhaes, directeur van CAW Noord-West-Vlaanderen. “De mensen op het terrein hebben het meeste voeling met de doelgroep, en weten dus ook wat de noden zijn. Een vertrouwensband en echte betrokkenheid spelen een grote rol. Om dat mogelijk te maken, vonden we het zinvol om budget beschikbaar te stellen voor projectondersteuning. Het geld gaat naar projecten in Brugge die beantwoorden aan de visie van ‘Brugge(n) voor Jongeren’ en kwetsbare jongeren werkelijk betrekken in hun verhaal.”

De oproep werd gelanceerd binnen het BJV-netwerk, waar ruim 35 organisaties deel van uitmaken. De dossiers die werden ingediend, legden vaak een klemtoon op subdoelgroepen, zoals nieuwkomers en jongeren “onder de radar”. Maar ook de nieuwe noden na de pandemie stonden bij heel wat voorstellen centraal. Uiteindelijk werden acht projecten geselecteerd voor financiële steun via “Brugge(n) voor Jongeren”.

“We waren aangenaam verrast door de brede respons en het grote aantal organisaties die hierop reageerden,” zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis. “We ontvingen voorstellen van onder meer de Sportdienst Brugge, het JAC, Buurtsport, CaRgo en vzw Binnenstad. Dat bewijst dat er in onze stad veel organisaties actief zijn op het terrein, en dat ze echt de handen uit de mouwen steken om kwetsbare jongeren te bereiken. Bij de beoordeling van de dossiers hebben we gekeken naar de expertise van de organisaties zelf; zij weten het best wat er op het terrein nodig is. Als ze hun project en ideeën vorm geven door partnerschappen en participatie in de breedste zin van het woord, volgen ze perfect de filosofie van ‘Brugge(n) voor Jongeren’. Wij dragen met de Stad Brugge en als partner in BVJ graag een financieel steentje bij.”

Met het geld, 35.000 euro in totaal, gaan dus acht winnaars aan de slag. En daar zijn veel organisaties bij betrokken.

“Het mooie is dat we met deze ondersteuning ook binnen het werkveld mensen motiveren om de handen in elkaar te slaan,” zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys. “De Batterie, CaRgo en het collectief ‘De Onbeperkten’ gaan kunst maken onder de noemer ‘Life Change Now’. Bij ‘Fiets voor Iets’ gaat de gelijknamige vzw het JAC in Brugge een handje helpen. Den Indruk en vzw Binnenstad zetten dan weer een ‘CBAW-café’ op, waar jongeren op een heel toegankelijke manier vragen en zorgen kunnen delen. Het zijn telkens doordachte initiatieven, die breed gedragen worden en hetzelfde doel hebben: de hand reiken naar kwetsbare jongeren. Met OCMW Brugge zijn we partner in het overkoepelende project ‘Brugge(n) voor Jongeren’. Dat we de visie van dat traject zo concreet vertalen en financieel versterken, bewijst dat Brugge een stad is die echt draait om mensen.”

 

www.bruggenvoorjongeren.be