Brugge Sport 2020

Wil je een gloednieuw sportinitiatief organiseren?

In het jaar 2020 trekt de Stad 25.000 euro uit om vernieuwende sportinitiatieven te ondersteunen. Zowel individuele burgers als verenigingen kunnen voor 1 december 2019 een projectvoorstel indienen. Het initiatief moet plaatsvinden in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 en moet de inwoners stimuleren tot actief bewegen of sporten.

De projecten die het hoogste scoren komen het eerst aan bod.

Voorwaarden

Voorwaarden indieners

 • Georganiseerd door inwoners van Brugge of Brugse verenigingen
 • Geen organisaties met winstoogmerk

Voorwaarden project

 • Het betreft een sportief initiatief dat aanzet tot actief bewegen
 • Het betreft een nieuw evenement of reeks
 • Dient plaats te vinden in de opgelegde periode
 • Moet plaatsvinden op Brugs grondgebied
 • Moet laagdrempelig en publieksgericht zijn
 • Geen andere financiële ondersteuning krijgen vanuit de stad voor dit initiatief
 • Op alle publicaties betreffende het evenement wordt het logo van de stad Brugge gebruikt met vermelding "Met de steun van Stad Brugge".

Investeringskosten (vb sportmateriaal) mogen ingediend worden als duiding, maar komen niet in aanmerking voor betoelaging. 

Procedure

De aanvraag moet minstens bestaan uit:

 • Voorstelling van het evenement of de reeks
 • Een plan van aanpak en timing
 • Een concrete raming van kosten en opbrengsten
 • Omschrijving van het doel
 • Omschrijving van de doelgroep
 • Geschat bereik (actieve sporters en toeschouwers)


Beoordeling

De projecten worden beoordeeld op basis van volgende criteria:

 • Plan van aanpak en timing: 15 punten
 • Concept: 25 punten
 • Geraamde kosten en opbrengsten (financiële duurzaamheid): 10 punten 
 • Innovatie: 30 punten
 • Geschat bereik actieve en passieve sporters: 20 punten
 • Minimale totaalscore bedraagt 60 procent en minimaal 50 procent voor elk item afzonderlijk. 

Eind december 2019 zal het college beslissen welke activiteiten gesubsidieerd worden.

Een dossier indienen is niet meer mogelijk.

Bedrag

De maximale subsidie bedraagt 5.000 euro, met een maximum van 75 procent van de aanvaarde en bewezen kosten. Indien het sportinitiatief weerhouden wordt, krijgt de organisator een voorschot van 25 procent uitbetaald.

Uitzonderingen

Volgende aanvragers/projecten/aanvragen voor betoelaging komen niet in aanmerking:

 • Evenementen of reeksen met een commercieel doeleinde
 • Enige vormen van fuiven
 • Initiatieven met een politieke of ideologische boodschap
 • Aanvraag betoelaging van investeringskosten, indien die meer dan 50 procent van het budget vormen