Inwoners van Brugge of Brugse organisaties zonder winstoogmerk (vereniging, school, particulier, buurtcomité, …) kunnen bij de Stad een subsidie aanvragen om een nieuw, laagdrempelig en publieksgericht initiatief op Brugs grondgebied rond de Olympische - of Paralympische Spelen uit te werken.

Voorwaarden

 • Om aanspraak te maken op de subsidie 'Brugge Sport 2024' moet er voldaan worden aan het stedelijk reglement.
 • De evenementen moeten plaatsvinden tussen 1 februari 2024 en 8 september 2024.

Procedure

 1. Dien de aanvraag online in, uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar voorgaand aan het jaar van het evenement.
 2. Alle dossiers worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Na het college worden de aanvragers op de hoogte gebracht van de beslissingen.
 4. Bij ontvangst van een betoelaging:
  1. stem je elke publicatie af op de vereisten in artikel 8 van het subsidiereglement;
  2. nodig je de leden van de jury en het college van burgemeester en schepenen en de stedelijke sportraad uit voor het evenement;
  3. bezorg je binnen de drie dagen na het evenement minstens vijf kwalitatieve foto's;
  4. dien je ten laatste 1 december 2024 een evaluatieverslag in.

Bedrag

In totaal is een subsidiepot van 25.000 euro beschikbaar. Iedere aanvraag wordt gequoteerd en er wordt een ranglijst opgemaakt. De projecten die het hoogst scoren komen het eerst aan bod, totdat het totaalbedrag van 25.000 euro is uitgeput.

Je ontvangt maximaal 75 % van de aanvaarde en bewezen specifieke werkingskosten, met een subsidieplafond van 2.500 euro.

Regelgeving

Komen niet in aanmerking voor betoelaging van deze regeling:

 • initiatieven met winstoogmerk
 • fuiven
 • initiatieven met een politieke of ideologische boodschap
 • aanvraag betoelaging van investeringskosten

Contactinformatie