Brugs Fonds voor Mondiale Samenwerking (BFMS)

In 1969 werd het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) opgericht. Al die tijd subsidieerde de stichting als onafhankelijk orgaan projecten in het Zuiden.
Sinds 2015 adviseert een expertengroep het stadsbestuur over de aanvragen voor projectsteun in het Zuiden

In 2023 werd de naam van het fonds gewijzigd naar Brugs Fonds voor Mondiale Samenwerking (BFMS). Binnen de huidige tijdsgeest drong een naamsverandering zich op. Iedereen in de wereld wordt met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, is steeds meer voelbaar bij ons en omgekeerd. Denk maar aan de uitdagingen op vlak van klimaat, armoede, migratie, eerlijke handel,...

De leden van het BFMS zijn o.a.:

  • vertegenwoordigers van het stadsbestuur;
  • OCMW-raadsleden;
  • stadsambtenaren;
  • leden van de Mondiale Raad;
  • geïnteresseerden en deskundigen.

Projectaanvragen worden beoordeeld volgens een aantal criteria zoals:

  • gerichtheid op basisbehoeften;
  • ontplooiing en welzijn van de lokale bevolking;
  • duurzaamheid;
  • betrokkenheid op Brugge / deelnemende Bruggelingen.

Benieuwd naar welke projecten er konden rekenen op ondersteuning?
Lees hier het jaarverslag 2021 of bekijk de wereldkaart.

Contactinformatie