Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS)

 

Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking

Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) werd opgericht in 1969.
Tot 2014 subsidieerde de stichting BFOS als onafhankelijk orgaan projecten in het Zuiden. Sedert 2015 adviseert het BFOS het stadsbestuur inzake projectsteun aan het Zuiden.

Komen in aanmerking voor projectsteun: Brugse organisaties en NGO's, en projecten waarin Bruggelingen actief meewerken. Stad Brugge steunt scholings- en opleidingsprojecten, maar ook gezondheidszorg, landbouw en watervoorziening, medische en sociale projecten.

De leden van het BFOS zijn o.a.:

  • vertegenwoordigers van het stadsbestuur;
  • OCMW-raadsleden;
  • stadsambtenaren;
  • leden Noord-Zuidraad;
  • geïnteresseerden en deskundigen.

Projectaanvragen worden beoordeeld volgens een aantal criteria zoals:

  • gerichtheid op basisbehoeften;
  • ontplooiing en welzijn van de lokale bevolking;
  • duurzaamheid;
  • betrokkenheid op Brugge / deelnemende Bruggelingen.

Benieuwd naar welke projecten er konden rekenen op ondersteuning?
Lees hier het jaarverslag 2018 of bekijk de wereldkaart.

Deel deze pagina