Brugs schepencollege keurt extra steunmaatregelen voor handelaars goed

16
Mar
2020

Het college van burgemeester en schepenen kwam vanmorgen samen om de zware gevolgen van de coronacrisis te bespreken. Onder meer horeca en handelaars worden zwaar getroffen door de maatregelen die vanuit de federale overheid worden opgelegd om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgende beslissingen werden genomen:

  1. Er wordt vrijstelling verleend voor de terrastaks voor de maanden maart en april 2020
  2. Er wordt vrijstelling verleend voor de logiestaks voor de maanden maart en april 2020
  3. Er wordt vrijstelling verleend voor de taks op vermakelijkheden voor de maanden maart en april 2020
  4. De invordering van de gemeentebelastingen wordt opgeschort tot de maand mei 2020

Daarnaast heeft het schepencollege kennisgenomen van een aantal voorstellen van Unizo West-Vlaanderen.

Vooraleer passende maatregelen te kunnen nemen, wil het college van burgemeester en schepenen eerst in overleg gaan met de horeca, VZW Hotels regio Brugge, Unizo en de handelsgebuurtekringen.

Een overzicht van deze en andere steunmaatregelen voor handelaars naar aanleiding van het coronavirus vindt men op www.brugge.be/coronavirus