Brugs stadsbestuur vraagt versoepeling gebruik blauwe parkeerschijf

30
aug
2023

De voorbije weken was er wat commotie over retributies die uitgeschreven werden door parkeerwachters die vaststelden dat er een ongeldige parkeerschijf werd gebruikt in de blauwe zone. De Stad wil burgers die ter goeder trouw een parkeerschijf gebruiken niet opzadelen met een retributie.

Een blauwe parkeerschijf moet aan strikte bepalingen voldoen. In 1975 al werden de kenmerken van deze schijf via Ministerieel Besluit vastgelegd. Zo mag de schijf bijvoorbeeld geen afgeronde hoeken hebben, moet de vermelding gebeuren in de drie landstalen, mag er geen bedrukking (reclame) staan op de voorzijde en moet de schijf onderverdeeld zijn in halve uren. Onderverdelingen per kwartier zijn niet toegelaten.

De Stad kreeg melding van verschillende bewoners en bezoekers dat ze ondanks het gebruik van een blauwe parkeerschijf toch een retributie kregen. Hun parkeerschijf bleek niet aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit zette natuurlijk kwaad bloed, want zij handelden ter goeder trouw.

Geen retributie als aanvangsuur duidelijk is en parkeertijd niet overschreden

Stad Brugge neemt nu de beslissing om geen retributies te laten uitschrijven als er een blauwe parkeerschijf gebruikt wordt met witte tekst, ‘uur van aankomst’ in minimum één landstaal en de vermelding ‘P’, op voorwaarde dat het aanvangsuur duidelijk is en de parkeertijd niet overschreden is.

De parkeerwachter zal wel een flyer achter de ruitenwisser steken met de melding dat een ongeldige parkeerschijf werd gebruikt. De bestuurder kan een geldige schijf in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling afhalen. Wie recent om die reden een retributie ontving, kan die betwisten bij de parkeerwinkel en vragen om die kwijt te schelden of te laten terugbetalen.

Daarnaast is het voor het stadsbestuur ook belangrijk dat de ongeldige kaarten niet meer mogen worden verkocht en dat fabrikanten goed geïnformeerd worden over de vormvereisten van een blauwe parkeerschijf.

Contactinformatie