Brugs woonbeleidsplan toegelicht

21
sep
2020

Brugge heeft het afgelopen jaar werk gemaakt van een ambitieus woonbeleidsplan.

Het stadsbestuur van Brugge deed een beroep op het toonaangevend onderzoeksinstituut HIVA dat verbonden is aan de KU Leuven om haar beleidsdoelstellingen inzake woonbeleid om te zetten in een werkbaar woonbeleidsplan met een visie tot 2050 en acties die vanaf vandaag kunnen uitgerold worden.

Het resultaat is een wetenschappelijk onderzoek van 120 pagina’s over vraag en aanbod op de woningmarkt en over het huidige woonbeleid in Brugge. Op basis van die studie en gesprekken met alle belanghebbenden uit de woonsector werd een visie uitgeschreven met doelstellingen op zeer lange termijn (2050), middellange termijn (2030) en acties die vanaf vandaag kunnen uitgerold worden.

Er wordt werk gemaakt van een betere afstemming tussen vraag en aanbod waarbij de allerzwaksten in onze maatschappij niet uit de boot mogen vallen. Daarom wordt er ingezet op het bewaken van de woningkwaliteit van huurwoningen en op betaalbare woningen die voor iedereen geschikt zijn. Brugge wil via het woonbeleid mensen van verschillende generaties en verschillende sociale achtergrond harmonieus laten samen.

Beleid tegen ontgroening werkt

Wie het woonbeleidsplan doorbladert ziet een aantal opmerkelijke cijfers.

Zo zijn 65.6% van de Bruggelingen eigenaar van hun woning. Slechts 26.4% betaalt hiervoor een lening af. Gemiddeld heeft de Bruggeling een goed inkomen. Daarmee zit Brugge in de top 5 van Vlaamse centrumsteden. Toch besteden 1 op de 4 gezinnen meer dan 30% van het inkomen aan wonen.

Huurders op de private huurmarkt ervaren de meeste betalingsmoeilijkheden. 1 op de 6 gezinnen houdt na betaling van de woonuitgaven onvoldoende over om een menswaardig leven te leiden. Daarom blijft Brugge inzetten om meer sociale huurwoningen te bouwen.

Schepen Franky Demon: “De studie ontkracht de stadslegende dat de jeugd en jonge gezinnen de stad ontvluchten. De instroom van studenten is in Brugge kleiner dan in de andere centrumsteden, maar vanaf ongeveer 30 jaar komen gezinnen terug. Die instroom is groter dan de 13 centrumsteden samen.  De gezinnen komen naar Brugge om er te blijven. Het beleid van de stad tegen ontgroening werkt dus.”

Burgemeester Dirk De fauw: "In Brugge gaan we voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid. We leggen een aantal accenten naar doelgroepen zodat we komen tot een generationele en sociale mix die de dynamiek van de stad ondersteunt."

Gemiddelde huurprijs van 660 euro

Spijtig genoeg stellen we vast dat Brugge op Leuven na de duurste stad is om een woning te kopen, maar de mediale prijs voor een woning ligt lager dan in de meeste buurgemeentes.

Doordat er veel eigenaars zijn in Brugge, is de huurmarkt kleiner dan in andere steden. Met een gemiddelde huurprijs van 660 euro per maand is de stad  minder duur dan Leuven, Antwerpen, Mechelen, Gent en Hasselt. In Oostende, Kortijk en Roeselare vind je goedkopere huurwoningen.

In het beleidsplan zijn een 40-tal acties opgenomen gaande van aanpassingen aan de verschillende reglementen van de stad tot ambitieuze projecten zoals het activeren van het stadsontwikkelingsbedrijf.

Een speerpunt is het verhogen van de woonkwaliteit in huurwoningen. De komende jaren wil de stad gefaseerd het verplicht conformiteitsonderzoek in voeren.

Recht op veilige en gezonde huurwoning

Schepen Franky Demon: “Wie een woning huurt heeft recht op een veilige en gezonde woning. Daar betaal je per slot van rekening de huur voor.

De stad wil dus nagaan of huurwoningen voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor studentenkamers. Het doel is om voor studentenkamers een kwaliteitslabel in het leven te roepen.”

Uit de studie en uit de online enquête bleek dat er steeds meer interesse is voor nieuwe woonvormen. Via een nog op te richten platform wil de stad kennis delen over die nieuwe woonvormen. Het gaat dan niet enkel over co-housing of kangoeroewonen, maar ook over het opzetten van een wooncoöperatieve of het doorlopen van de vergunningsprocedure.

Een ander speerpunt is de aanpak van leegstaande woningen. Die zorgen ervoor dat buurten verloederen. Leegstand duwt de woningprijzen omhoog omdat er minder aanbod is.

Schepen Franky Demon: “: Eigenaars van leegstaande woningen moeten iets met die woningen doen. Ze kunnen er zelf in gaan wonen, verhuren of verkopen. Leegstand is geen optie.”

Opknappremie uitgebreid

Traditiegetrouw blijft Brugge inzetten op renovatie van het bestaand woningpatrimonium. De intussen zeer gekende Opknappremie wordt uitgebreid. Het nieuw reglement moet tegen het einde van dit jaar goedgekeurd worden.

September is de maand van het woonbeleid in Brugge. Het woonbeleidsplan wordt eind september aan de gemeenteraad voorgelegd samen met een beslissing om 60 bijkomende sociale huurwoningen te bouwen en om 2 noodwoningen aan te kopen voor gezinnen met kinderen die plots om voor het even welke reden dakloos dreigen te worden.