Brugse culturele diensten zetten in 2021 succesvol in op aanvullende financiering

14
jan
2022

Brugge is een cultuurstad. De zeven stedelijke culturele diensten (Openbare Bibliotheek, Cultuurcentrum, Brugge Plus, Stadsarchief, Musea Brugge, Erfgoedcel, Raakvlak) en de ondersteunende Cel Cultuurbeleid werken hiertoe nauw samen met elkaar en met andere kunsten- en cultuurorganisaties op het Brugse grondgebied. Om Brugge als culturele stad nog te laten groeien wordt er actief ingezet op nieuwe kansen en projecten, en dit via het aanvragen van projectsubsidies. Met succes, zoals blijkt uit het overzicht 2021.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is een tevreden man: “Het overzicht van de aanvullende financiering van de Cluster Cultuur toont duidelijk aan dat onze stedelijke culturele diensten blijven inzetten op vernieuwing en het blijvend verbeteren van de al kwaliteitsvolle werking. In totaal is er voor bijna 800.000 euro aan projectsubsidies verworven. De ondersteuning die hierbij vanuit de Cel Cultuurbeleid aan de verschillende diensten wordt gegeven, werkt.”

In 2021 verleende het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid culturele projectsubsidies aan zeven verschillende dossiers. Drie projecten (Musea Brugge, Openbare Bibliotheek) hebben betrekking op digitalisering van erfgoedcollecties.
Brugge Plus kan rekenen op een subsidie voor een kunstopdracht en internationale kennisuitwisseling met de regio Hauts-de-France rond kunst in de openbare ruimte. De Openbare Bibliotheek verhoogt via het project ‘Digikaravaan’ de digitale geletterdheid. Voor de uitbouw van een werking rond het podiumtechnisch erfgoed van de Koninklijke Stadsschouwburg ontving Cultuurcentrum Brugge eveneens een subsidie.

De derde editie van Triënnale Brugge mocht tenslotte rekenen op steun via Event Flanders.

Grootste subsidie is voor BRUSK

De grootste subsidie die in 2021 werd verleend, is de investeringssubsidie van 27.253.000 euro voor de realisatie van de bouw van BRUSK, de nieuwe tentoonstellingshall van Musea Brugge. Voor de werking van het onroerend erfgoeddepot De Pakhuizen kan IOED Raakvlak in de periode 2022-2027 rekenen op een jaarlijkse subsidie van 80.285 euro per jaar.

De stedelijke culturele diensten zetten ook hun schouders onder initiatieven om samen met andere partners extra financiële middelen te verwerven. In 2021 was dit het geval met zowel het gemeentebestuur Beernem en het expertisecentrum voor technisch en wetenschappelijk erfgoed ETWIE. Het platform Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, waar de Openbare Bibliotheek Brugge toe behoort, vond subsidiëring voor drie overkoepelende projecten die ook de werking van onze erfgoedbibliotheek nog versterken.
Vanaf 2022 is de Brugse regio ook een Uitpas-regio. Brugge zal samen met zeven aangrenzende gemeenten (Beernem, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp, Zuienkerke, Torhout & Blankenberge) een Uitpas-werking opstarten en kan hiervoor aansluiten bij het netwerk van Publiq.

Vakmanschap in een meester-leerling traject 

Tenslotte wordt vanuit de Cel Cultuurbeleid ook advies verleend aan dossiers-in-wording voor Brugse kunsten- en cultuurorganisaties. Zowel DO vzw als De Batterie konden hun dossiers binnen het bovenlokaal cultuurdecreet verzilveren. Vier laureaten van een Vlaamse beurs voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject werden hierbij geholpen door de gebundelde krachten van Erfgoedcel Brugge, Handmade in Brugge en de Cel Cultuurbeleid.

“Samenwerking is cruciaal om cultureel Brugge verder te laten groeien. Die samenwerking is niet enkel sterk binnen het Brugse culturele landschap, maar ook in de Brugse regio. Extra projectmiddelen zorgen hier mee voor culturele zuurstof”, aldus schepen Nico Blontrock.