Brugse deelgemeenten krijgen nieuwe voetpaden voor bedrag van 1,5 miljoen euro

3
nov
2021

Stad Brugge maakt voor 2022 een voetpadenplan op en investeert hierbij 1.482.000 euro, drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen. De werkzaamheden zullen allemaal voltooid worden tussen november 2021 en de zomer van 2022. “Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract zetten we een versnelling in”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

 

 1. Sint-Michiels en Sint-Andries (Westen van Brugge)

De Stad zal 669.500 euro investeren in de deze grote deelgemeenten.

Tien straten worden aangepakt: Ten Boomgaard, de Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnoldsulaan en Walakker en een stuk van de Diksmuidse Heerweg, de  Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en de Ontmijnerslaan en Jonckheer Paul Coppietersdreef.   

 1. Ten Boomgaard

In Ten Boomgaard wordt de huidige toestand volledig uitgebroken, maar identiek heraangelegd. “We trekken 215.000 euro voor dit project. Na het herfstverlof starten we onmiddellijk met de werkzaamheden om in januari volgend jaar af te ronden. We rekenen op 50 werkdagen voor het volledig afgewerkte project”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

 1. Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en Walakker

Deze straten krijgen allemaal een nieuw voetpad en de Stad investeert daar 242.000 euro in. Het grootste project in deelgemeente Sint-Michiels. Het ontwerp van deze zone moet nog opgemaakt worden. De start van het project kunnen we wel al meegeven: maart 2022 om in mei later het jaar af te ronden. 60 werkdagen zal het uitgestrekt project in beslag nemen

 1. In de Diksmuidse Heerweg gaat het om waterdoorlaatbare opritten.

Er wordt geïnvesteerd in meer waterinfiltratie, maar ook meer groen voor de straat. “Dit zorgt voor een kleurrijk en natuurlijke aanblik van het straatbeeld. De kostprijs bedraagt 18.500 euro. Het begin van de werkzaamheden plannen we in januari om te eindigen in februari. Dit zal slechts tien werkdagen duren”, duidt schepen Mercedes Van Volcem.

 1. Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan

De Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan en Ontmijnerslaan krijgen een nieuwe aanleg van het voetpad, maar er is ook een nieuwe groene zone naast het voetpad dat ingezaaid wordt met gras. De grasstroken zorgen opnieuw voor een meer waterrobuuste en leefbare straat. De werkzaamheden starten in februari 2022 en worden in maart 2022 afgerond. De werkzaamheden duren 20 werkdagen en kosten 66.500 euro.

 1. Jonckheer Paul Coppietersdreef

“Dit is een project ter waarde van 127.500 euro. Het project zal in twee delen opgesplitst worden: tussen de Torhoutse Steenweg en Expresweg en tussen de Expresweg en de rotonde aan de Diksmuidse Heerweg”, zegt schepen Van Volcem. De werkzaamheden zullen starten in de maand mei en in juni 2022 beëindigd worden. De aannemer van het voetpadenplan in sector West is het bedrijf Seru.

 

Waar?

Wanneer?

Budget

Ten Boomgaard

Start na herfstverlof t.e.m. januari 2022 (50 werkdagen)

215.000 EUR.

Diksmuidse Heerweg

Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)

18.500 EUR.

Orchideeënlaan, Hoogbrabantlaan, Ontmijnerslaan

Februari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)

66.500 EUR.

Parklaan, Spoorwegstraat, Sint-Arnolduslaan en Walakker

Maart 2022 t.e.m. mei 2022 (60 werkdagen)

242.000 EUR.

Jonckheer Paul Coppietersdreef

Mei 2022 t.e.m. juni 2022

127.500 EUR.

 

TOTAAL:

669.500 EUR.

 

 1. Inhaalbeweging voor  Sint-Kruis (wijk achter de watertoren)

In Assebroek en Sint-Kruis  komt er ook een heraanleg van vijf voetpadzones: Akkerstraat, het Wiedauwbos, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld. De volledige kostprijs van de werkzaamheden in sector Oost is geraamd op 477.500 euro. De Akkerstraat, Keizerstraat, Altenastraat en ’t Veld krijgen ook een aangepast openbare ledverlichting. De voetpaden zijn in slechte staat en vernieuwing van deze wijk dringt zich op. Naast voetpaden komen er bomen en waterinfiltratie.  

 1. Akkerstraat

In de Akkerstraat pakken we de voetpaden aan, maar doen we ook een heraanleg van de plantvakken en de parkeerstroken. De geraamde kosten voor de werkzaamheden bedragen 140.000 euro. De werkzaamheden zullen normaal in december 2021 nog van start gaan en beëindigd worden in februari 2022. Er wordt hiervoor op 25 werkdagen gerekend. De voetpaden zullen aangelegd worden in grijze betonstraatstenen, net als de opritten van de bewoners.

De parkeerstroken zullen dan weer in granieten kasseien heraangelegd worden. Ook bufferzones om oppervlaktewater op te vangen, zullen geïntegreerd worden in de plantvakken. “Daarbij worden twaalf extra bomen aangeplant voor een betere leefbaarheid in de straat. We kozen voor de Akkerstraat en de zijstraat Keizerstraat voor de rode esdoorn en de sierpeer”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De aannemer voor deze werkzaamheden in Sint-Kruis is de firma Krinkels.

 1. Keizerstraat

“Voor de Keizerstraat, een zijstraat van de Akkerstraat, hebben we dezelfde plannen op de agenda: plantvakken en parkeerstroken aanpassen en het voetpad vernieuwen. Opnieuw kozen we voor een totale vernieuwing om een duurzame oplossing te bieden aan de buurt”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Dezelfde materialen worden gebruikt als in de Akkerstraat, dus er is sprake van een zekere uniformiteit in de buurt. De Keizerstraat krijgt ook heel wat nieuwe plantvakken. De kwaliteit van de woonomgeving wordt ermee verbeterd: een groener en des te mooier straatbeeld wordt zo gecreëerd. De werkzaamheden zullen zo’n 20 werkdagen in beslag nemen. De werkzaamheden starten in februari 2022. Einde wordt voorzien voor april 2022. Kostenplaatje bedraagt 105.000 euro.

 1. Altenastraat

De Altenastraat die evenwijdig loopt met de Keizerstraat en ook aansluit op de Akkerstraat heeft te maken met dezelfde problematiek als die straten: verouderd en in slechte staat. “We kiezen keer op keer voor de meest duurzame oplossing. In deze buurt is dat een volledige heraanleg. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een klimaatbestendiger ontwerp naar voor te schuiven waar we ons wapenen tegen hevige regenval en een betere waterinfiltratie”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De sierpeer werd gekozen als nieuwe boom in de Altenastraat voor de nieuwe plantvakken die aangelegd worden. De werkzaamheden in de Altenastraat zullen van start gaan in maart 2022 en afgerond worden in mei 2022. Ze zullen zo’n 15 werkdagen in beslag nemen. Kostprijs: 80.500 euro.

 1. ’t Veld

In ’t Veld zijn de plantvakken te klein waardoor de bomen in die plantvakken uit hun voegen barsten. De wortels van de bomen duwen de tegels van de voetpaden naar boven. Zowel de voetpaden, plantvakken als parkeerstroken worden volledig hertekend in de straat. Er komen ook nieuwe bomen in de straat. De werkzaamheden in de straat starten in april 2022 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Einde is voorzien voor juni 2022. Het kostenplaatje bedraagt 77.000 euro.

 1. Wiedauwbos

In het Wiedauwbos worden de voetpaden stevig aangepakt. De kostprijs van het voetpadenplan voor de straat bedraagt 75.000 euro. De werkzaamheden zullen 15 werkdagen in beslag nemen en starten in januari 2022. Einde is voorzien voor maart 2022.

 

Waar?

Wanneer?

Budget

Akkerstraat

December 2021 t.e.m. februari 2022 (25 werkdagen)

140.000 EUR.

Wiedauwbos

Februari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)

75.000 EUR.

Keizerstraat

Maart 2022 t.e.m. april 2022 (20 werkdagen)

105.000 EUR.

Altenastraat

April 2022 t.e.m. mei 2022 (15 werkdagen)

80.500 EUR.

‘t Veld

Mei 2022 t.e.m. juni 2022 (12 werkdagen)

77.000 EUR.

 

TOTAAL:

477.500 EUR.

 

 

 1. Lissewege (Zeewege)

De Scharphoutstraat wordt nog in november dit jaar opgestart, na de herfstvakantie. Er wordt op 20 werkdagen gerekend voor de heraanleg van de voetpaden. Het kostenplaatje bedraagt 40.000 euro. Het einde van de werkzaamheden ligt in de decembermaand van dit jaar.

 1. Sint-Jozef

In 2021 investeerde het stadsbestuur al in de Ronsaardbekestraat (tot aan de Kerk) en in de Koolkerksesteenweg werd al in 2021 gestart (nu fase 1 en 2 voetpaden en groenzones van Brugse Steenweg naar Leon De foerestraat), maar in 2022 zet Stad Brugge verder tot de Graaf de Meulenaerestraat (fase 3 en 4). 

De voetpaden liggen er heel slecht en dit wordt aangepakt.

Ook de Ter Looigemweg krijgt nieuwe voetpaden in Sint-Jozef met heraanplant van bomen. Ook een deeltje van Pannebekestraat werd in 2021 hersteld, maar daar onderzoekt Stad Brugge een volledige heraanleg in 2023.

In Koolkerke wordt de Vaartbekeweg en Kapelstuk onder handen genomen.

 1. Ter Looigemweg en Vaartbeekweg

In februari 2022 starten de werkzaamheden in de Ter Looigemweg en de Vaartbeekweg in sector Noord. De werkzaamheden in de Ter Looigemweg zullen zo’n 85.000 euro kosten. De bomen in de straat worden half maart aangeplant. Einde van de werkzaamheden daar is voorzien voor maart 2022, net als in de Vaartbekeweg. Respectievelijk nemen de werkzaamheden 20 en 15 werkdagen in beslag.

 1. Kapelstuk

Kapelstuk sluit het rijtje projecten in de sector Noord af. Daar wordt niet alleen het voetpad maar ook de rijweg volledig opnieuw heraangelegd in asfalt aansluitend op de al vernieuwde Zagersweg. De werkzaamheden worden geraamd op 75.000 euro en worden uitgevoerd in 30 werkdagen. Start is voorzien in april, einde in mei 2022.

 

Waar?

Wanneer?

Budget

Scharphoutstraat

November 2021 (na herfstverlof) t.e.m. december 2021 (20 werkdagen)

40.000 EUR.

Koolkerksesteenweg fase 3

Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (20 werkdagen)

75.000 EUR.

Koolkerksesteenweg fase 4

Januari 2022 t.e.m. februari 2022 (10 werkdagen)

25.000 EUR.

Ter Looigemweg

Februari 2022 t.e.m. maart 2022 (20 werkdagen)

85.000 EUR.

Vaartbekeweg

Februari 2022 t.e.m. maart 2022 (15 werkdagen)

35.000 EUR.

Kapelstuk

April 2022 t.e.m. mei 2022 (30 werkdagen)

75.000 EUR.

 

TOTAAL:

335.000 EUR.

 

“Heel wat werk voor de boeg dus, maar de voetpaden in onze deelgemeenten worden zo grondig aangepakt en futureproof gemaakt”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Sint-Pieters

In Sint-Pieters werd dit jaar de Slachthuisstraat volledig vernieuwd en een gedeelte van de Sint-Pieterszuidstraat, maar ook een groot stuk van de Sint-Pietersnoordstraat en de Rond den Heerdstraat. Volgend jaar starten we ook in de Sint-Pieterskerklaan met een volledige heraanleg (weg en voetpaden) en de voetpaden in de Karel de Ledeganckstraat en Karel Mestdaghstraat zijn in tweede helft 2022 aan de beurt.