Brugse scholen ontvangen label ‘Diervriendelijke school’

23
feb
2022

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceerde Stad Brugge het charter ‘diervriendelijke school’. Met dit charter wil het stadsbestuur leerkrachten en leerlingen van lagere scholen informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over dierenwelzijn.

Door het charter te ondertekenen neemt de school drie concrete engagementen op het vlak van diervriendelijkheid:

 • In de klas aandacht geven aan dierenwelzijn en dit op te nemen in het lessenpakket.
  Elke klas in de school werkt met het hapklare lessenpakket van de Vlaamse Overheid ‘Oog in Oog’ dat aansluit bij de eindtermen en bij de leefwereld van de leerlingen (dierenwelzijnindeklas.be) of met een evenwaardig educatief pakket over dierenwelzijn.
 • Dagelijks een vegetarisch aanbod voorzien. Er is op school ook altijd een kwalitatief vegetarisch aanbod.
  De school promoot ook het concept om elke week minstens één keer vegetarisch te eten (bijvoorbeeld donderdag = veggiedag).
 • Gedragscode invoeren over de omgang met dieren op school.
  De school houdt zich aan de gedragscode voor dieren op school, gebaseerd op de vijf vrijheden van de commissie-Brambell:

Dieren zijn vrij van honger en dorst
Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen

Dieren zijn vrij van ongemak
Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats

Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte
Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling

Dieren zijn vrij van angst en stress
Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen

Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen
Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten

Stadsbestuur hecht belang aan respect voor de dieren

“Het stadsbestuur hecht belang aan respect voor dieren en zet onder andere sterk in op sensibilisering rond dierenwelzijn. Ook scholen worden hierbij betrokken via educatieve trajecten waarbij kinderen op jonge leeftijd in contact komen met dieren. Zij zijn dan ook de ideale partners in dit verhaal. Kinderen betrekken bij dierenwelzijn is nuttig vanaf jonge leeftijd. Zij zijn de potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis.

Burgemeester Dirk De fauw: “Als blijk van erkenning voor de inspanningen van de scholen in het behalen van deze doelstellingen op het vlak van diervriendelijkheid, beloont het stadsbestuur de scholen met een gouden label of en zilveren label ‘Diervriendelijke school’. Dit in aanwezigheid van niemand minder dan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent die dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt.”

 

Gouden of zilveren label

Behaalt een school het gouden label? Dan betekent dit dat de school geslaagd is voor de volgende drie engagementen:

 • In de klas aandacht geven aan dierenwelzijn;
 • Dagelijks een volwaardig vegetarisch aanbod voorzien en/of minstens één veggiedag per week;
 • Een gedragscode invoeren voor de omgang met dieren op school.

Van de zeven deelnemende scholen zijn er vijf scholen die het gouden label binnenhalen : basisschool De Boomhut, basisschool Context, Basisschool Paalbos, Basisschool De Stempel en Basisschool De Tandem. Basisscholen Bijenkorf en Wonderwijs Brugge halen allebei het zilveren label (i.e. geslaagd voor twee van de drie engagementen) en kunnen eventueel in een volgende projectoproep nog steeds streven naar een gouden label.   

Zij krijgen allen het gouden of zilveren label mee dat ze aan hun schoolpoort kunnen hangen alsook het charter waarmee ze aantonen dat ze het engagement aangaan. Ten slotte krijgt elke deelnemende school een leuk extraatje en krijgen ze een gratis vlinderkastje mee om in hun school te hangen.