Brugse verkeersambassadeurs stellen traject van nieuwe verkeerseducatieve route in Sint-Kruis voor

26
nov
2021

Op vrijdag 26 november stelden de verkeersambassadeurs uit de basisscholen Mozaïek en Kantelberg het traject voor van de nieuwe bewegwijzerde VERO aan alle scholen uit zowel het basis- als secundair onderwijs in Sint-Kruis. 

In mei 2022 zullen ongeveer 250 leerlingen uit basisscholen Mozaïek, De Tandem, SASK, De Zonnetuin, Kantelberg en Context uit Sint-Kruis maar ook de school voor buitengewoon onderwijs Spermalie uit de binnenstad langs dit parcours een individueel fietsexamen afleggen georganiseerd door Stad Brugge.

Ook de eerste jaarscholieren van de secundaire scholen MIA (sinds dit schooljaar de nieuwe naam voor het vroegere IMB Mariawende dat nu ook samen met Blydhove (vroeger in Assebroek) aan de Boogschutterslaan zit) en SASK leggen dit schooljaar langs de VERO in Sint-Kruis voor het eerst de test FietSOmeter af. Dit is een fietsexamen in groepjes van zes leerlingen.

Oefenen met VR-brillen

Schepen van preventie Mathijs Goderis: “VERO’s zijn zogenaamde verkeerseducatieve routes voor fietsers in de ruime schoolomgeving waarlangs leerkrachten en (groot)ouders met de kinderen verschillende verkeersvaardigheden kunnen inoefenen. Jonge kinderen moeten op het einde van de basisschool immers de kans krijgen om, nadat ze voldoende op de speelplaats én virtueel d.m.v. de pas aangekochte VR-brillen hebben geoefend, deze aangeleerde verkeersvaardigheden en kennis ook in het echte verkeer te kunnen toepassen.

In echte verkeerssituaties leren ze immers ook anticiperen op andere weggebruikers. Deze bewegwijzerde route is de vijfde route waarvoor stad Brugge ondertussen alle mogelijke didactische materiaal voor zowel de scholen als de (groot)ouders heeft ontwikkeld. De Preventiedienst van Stad Brugge investeerde met ondersteuning van Dienst Openbaar Domein de voorbije maanden immers niet alleen in een centraal infobord en de bewegwijzering van deze VERO maar kan vandaag zowel een didactische brochure voor de leerkrachten, een flyer voor de ouders als een didactisch filmpje over deze VERO in Sint-Kruis voor de leerlingen aanbieden.”

Opleiding voor de leerkrachten

Burgemeester Dirk De fauw: “Eveneens organiseerde de Preventiedienst met ondersteuning van de lokale politie het voorbije jaar in alle basisscholen van Sint-Kruis een personeelsvergadering over de Brugse leerlijn fietsen en werden alle betrokken titularissen opgeleid om langs deze VERO hun leerlingen zo veilig mogelijk te leren fietsen.

Ook de leerkrachten uit de secundaire scholen SASK en MIA volgden in september een nascholing door de preventiedienst om hun eerste jaarscholieren een proef ‘FIETSOMETER’ te doen afleggen: dit is een test om in kleine groepjes te leren fietsen. Zij kregen daarvoor van de Preventiedienst een praktische lesbundel en didactisch filmpje.”                          

Verkeersambassadeurs Basile, Caithlyn, Elodie en Noah

 “Het parcours waarlangs wij met onze klas zullen oefenen vertrekt hier aan de bibliotheek in het centrum St Kruis en bestaat uit drie grote stukken van elk ongeveer 2 kilometer lang. Het eerste deel loopt door de omgeving van de scholen Mozaïek en De Tandem en is best wel moeilijk want we moeten zowel de Moerkerkse Steenweg als de Maalse Steenweg oversteken.

Het tweede deel begint in de buurt van SASK en loopt via het Veltembos naar de iets rustiger straten in de buurt van het Paalbos en de Zonnetuin. Vanaf de Engelendalelaan moeten we weer extra goed uitkijken want dan passeren we opnieuw de Maalse Steenweg, twee verkeerslichten aan de Doornhut, twee rotondes aan de Moerkerkse steenweg om dan hier aan de kerk van Sint-Kruis te eindigen.”

Meer info
Alle info over VERO’s is te raadplegen op www.brugge.be/verkeerseducatieve-route