Brugse winter in nieuw jasje

12
jun
2019

De zomer moet nog uit zijn startblokken schieten, maar het College van Burgemeester en Schepenen is nu al volop bezig met de invulling van het nieuwe programma van de Brugse winter.

De bestaande en nieuwe initiatieven passen in het beleidsplan 2019 - 2024 dat duurzaam, warm, ondernemend, vernieuwend en verbindend wil zijn.
Het credo van de vernieuwde winter is 'niet meer maar beter'. 
Het stadsbestuur wil tot een spreiding komen van de winteractiviteiten. In de kerstperiode organiseert de Stad geen extra activiteiten in de binnenstad in de weekends en tussen kerst en nieuw. 

Concreet besliste het college van burgemeester en schepenen volgende zaken:

  • De huidige kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt blijft in 2019 behouden. Gelijkaardige commerciële initiatieven op andere plekken worden geweigerd, dit naar analogie met voorgaande jaren.

  • Brugs Handelscentrum staat in 2019 opnieuw in voor de organisatie van de kerstmarkt op de as Steenstraat-Markt.  De ijspiste zal niet meer op de Markt staan, maar wordt vervangen door een energie neutrale ijspiste uit kunststof op het Minnewater.  BHC kan een passend alternatief voor de ijspiste op de Markt voorstellen. 

  • Er wordt dit jaar geen toelating gegeven voor de organisatie van een ijssculptuurfestival op Brugs grondgebied.

  • Tegen de editie 2020 komt er een make-over van het wintergebeuren (ruimer dan de kerstperiode) volgens een op te maken plan in samenwerking met de stadsdiensten en stakeholders. Het opzet is te werken naar een eenduidig concept passend bij het DNA van de stad met het uitgetekende winterkompas (criteria inzake kwaliteit waaraan winterevenementen moet voldoen) als referentie.

  • Er komt een origineel lichtconcept met volgende voorkeurslocaties: 1) Traject Stationsplein > Begijnenvest > Begijnhof > Wijngaardplein; 2) + ’t Zand (bomenbaan). Er wordt hiervoor een oproep gelanceerd.

  • Stad Brugge lanceert een oproep naar de handelsgebuurtekringen om in de lijn met het winterkompas en binnen de contouren van de voorgestelde spreiding zelf voorstellen en ideeën aan te brengen die vanuit de stad kunnen worden ondersteund.

Op de foto een kleinere versie van de energieneutrale ijspiste.

Deel deze pagina