Brugse zwanen weer vrij na bijna vijf maanden ophokplicht

16
mei
2022

De Brugse zwanen mogen weer vrij rondzwemmen in de Brugse reien. De ophokplicht werd afgeschaft, ook voor particulieren. Alle 71 zwanen stellen het nog steeds goed.

Het ophokken van de Brugs zwanen is vanaf half mei 2022 niet langer verplicht. Ook particulieren dienen hun pluimvee en vogels niet meer op te hokken. Het verplicht drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven. Wel blijft het verplicht om alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels binnen of afgeschermd te voederen.

De ophokplicht werd ingevoerd half november door enkele gevallen van vogelgriep. De zwanen zaten bijna vijf maanden opgehokt. De dieren kunnen nu opnieuw naar hun vaste plekken aan het Stil Ende en het Wijngaardplein.

Plan van aanpak

Op maandag 16 mei bracht het stadspersoneel de zwanen terug naar het Stil Ende en het Wijngaardplein. Alles werd in gereedheid gebracht: loopplanken werden waar nodig vervangen, voederbakken gereinigd, zwanen werden ontwormd, nestmateriaal en afscherming ligt klaar om geplaatst te worden.

Tijdens de ophokplicht werden de dieren goed verzorgd. Ze kregen naast granen ook sla, spinazie en andere bladgroenten te eten. Hun drinkwater werd dagelijks ververst, het zwemwater wekelijks. Ook zijn er nieuwe ruimere jasjes in de maak in het kostuumatelier van de Stad Brugge omdat de zwanen een paar coronakilo’s zijn aangekomen.

Onlangs werden extra zwanenverzorgers aangesteld om de ervaren verzorgers te helpen bij de opvolging van de zwanen. Ze krijgen komende periode een gedegen opleiding om hun taak naar behoren uit te voeren.

Broedseizoen

Het broedseizoen van de zwanen loopt van maart tot mei. In normale omstandigheden worden jaarlijks zo’n 20-tal jongen geboren bij de Brugse zwanen. Een nest van een zwaan telt zo’n 5 à 7 eieren die gedurende 36 tot 40 dagen broedtijd nodig hebben. Langs de oevers maken de zwanen grote nesten van takken en plantaardige materialen. Uit ervaring weet Stad Brugge dat de zwanen snel de draad weer zullen opnemen om nesten te bouwen en te broeden. De Stad verwacht geen complicaties of nadelige gevolgen voor het broedseizoen van de Brugse zwanen.