BRUSK, een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

 

BRUSK

Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de stad in een innovatief, hedendaags kunstbeleid.

De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van en de samenwerking tussen ontwikkelaar CIT Red en het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten

Procedure en timing

Op 15 december 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend die volledig en ontvankelijk werd verklaard, waarna het openbaar onderzoek startte. Half juli 2022 volgde de positieve beslissing over de omgevingsvergunning.

De firma Verhelst start op 8 augustus 2022 met de effectieve sloop van de voormalige schoolsite in de Garenmarkt. De week vooraf gebeuren er al enkele voorbereidende werken door de firma CIT Blaton Real Estate. Enkel een schoolgebouw aan de Eekhoutpoort zal op 1 september nog in gebruik worden genomen door de kleuterschool en het eerste tot en met derde leerjaar. De sportzaal aan Groeninge zal nog gebruikt worden door alle leerlingen van de basisschool en het middelbaar.

In de tweede helft van augustus -parallel met de afbraakwerken- wordt het archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op de speelplaats van de lagere school. Aan de hand van een beperkt aantal proefsleuven wordt de ondergrond geëvalueerd. De bedoeling is om een aantal vragen te beantwoorden zoals: ‘Zijn er oudere sporen en structuren bewaard in de bodem?’; ‘Op welke diepte bevinden die zich?’; ‘Zijn er zones die in het verleden al vergraven zijn?’;…. Met die gegevens kan een schatting gemaakt worden van het verdere archeologietraject en kan dat, indien noodzakelijk, zo optimaal mogelijk ingepland worden in het ganse bouwdossier. Dit vooronderzoek neemt een 15-tal werkdagen in beslag. Tegen 1 september is de speelplaats terug hersteld voor de schoolgaande kinderen. De tweede fase van het archeologisch vooronderzoek, ter hoogte van de gebouwen van de middelbare afdeling, volgt in het najaar, kort na de sloop. De site is tijdens het archeologisch vooronderzoek NIET toegankelijk voor publiek.

Een eventuele archeologische opgraving in de zone van de gesloopte schoolgebouwen volgt kort na het laatste vooronderzoek. De afbakening en de doorlooptijd zijn afhankelijk van de resultaten van de vooronderzoeken. Rond de toegankelijkheid van het eigenlijke archeologische onderzoek zal later gecommuniceerd worden.

De bouw van de nieuwe tentoonstellingshal gaat van start in het voorjaar van 2023 en zal afgerond zijn eind 2024.

Meer informatie over de impact en het verloop van de werkzaamheden vindt u in de bewonersbrief en bijhorende bijlage.

‘BRUSK’ is de naam

Met die naam wil Musea Brugge zich krachtdadig en vernieuwend op de kaart plaatsen, passend in het hedendaags cultuurbeleid. BRUSK is een acroniem met veel mogelijkheden; het kan bijvoorbeeld staan voor Brugge + Stimulans + Kunst(en) of + Schone + Kunsten of + Stedelijke + Kunsthal of + Stedelijk + Kunstencentrum, enz…

Met Brusk zal de stad inzetten op innovatieve tentoonstellingen, inclusief hedendaagse mogelijkheden op het vlak van de presentaties.  

Het ontwerp

BRUSK komt op de site Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum. In totaliteit gaat het om een site van 20.000m² die attractief en publiek toegankelijk zullen zijn. De twee tentoonstellingszalen worden één niveau opgetild en van elkaar gescheiden door een publiek doorwaadbare passage, zodat een heel open, transparant en vrij toegankelijk gelijkvloers ontstaat.

Masterplan museumsite

Brugge investeert de komende jaren in een indrukwekkend masterplan in de binnenstad. Naast de bouw van BRUSK, wordt ook het hart van de museumstad aangepakt en krijgt de volledige site een make-over door middel van een nieuw park, waarbij ook het Groeningemuseum een essentiële renovatie zal ondergaan. Ook het nieuwe ‘Musea Brugge Centrum voor Collectieonderzoek’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt een waardevolle plek.

BRUSK en de omgevende museumsite worden geen plaats voor een vluchtig bezoek, maar een nieuwe creatieve, artistieke ‘hub’ in de stad; een plek waar verschillende kunstvormen tot volle bloei kunnen komen.

Alle verdere details op www.museabrugge.be/brusk