BRUSK, een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

 

BRUSK

Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de stad in een innovatief, hedendaags kunstbeleid.

De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van en de samenwerking tussen ontwikkelaar CIT Red en het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten

Procedure en timing

De sloop van de voormalige schoolsite in de Garenmarkt loopt op zijn einde. Vanaf maart 2023 start aannemer CIT Blaton met de eigenlijke realisatie van de nieuwe museumsite.

Geplande werkzaamheden 

  • Mei: start funderingswerken met plaatsen van palen
  • Mei en juni: afvoer grond
  • Mei, juni en juli: ruwbouwwerkzaamheden
  • Juni en juli: aanleg BEO-veld (= boorgat-energie-opslag). Een BEO-veld zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer.

De bouw van de nieuwe tentoonstellingshal zal afgerond zijn eind 2024.

Ontdek in onderstaande drone video de site waar BRUSK zal verrijzen.

 

Meer informatie over de impact en het verloop van de werkzaamheden vindt u in de bewonersbrief en bijhorende bijlage.

‘BRUSK’ is de naam

Met die naam wil Musea Brugge zich krachtdadig en vernieuwend op de kaart plaatsen, passend in het hedendaags cultuurbeleid. BRUSK is een acroniem met veel mogelijkheden; het kan bijvoorbeeld staan voor Brugge + Stimulans + Kunst(en) of + Schone + Kunsten of + Stedelijke + Kunsthal of + Stedelijk + Kunstencentrum, enz…

Met Brusk zal de stad inzetten op innovatieve tentoonstellingen, inclusief hedendaagse mogelijkheden op het vlak van de presentaties.  

Het ontwerp

BRUSK komt op de site Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum. In totaliteit gaat het om een site van 20.000m² die attractief en publiek toegankelijk zullen zijn. De twee tentoonstellingszalen worden één niveau opgetild en van elkaar gescheiden door een publiek doorwaadbare passage, zodat een heel open, transparant en vrij toegankelijk gelijkvloers ontstaat.

Masterplan museumsite

Brugge investeert de komende jaren in een indrukwekkend masterplan in de binnenstad. Naast de bouw van BRUSK, wordt ook het hart van de museumstad aangepakt en krijgt de volledige site een make-over door middel van een nieuw park, waarbij ook het Groeningemuseum een essentiële renovatie zal ondergaan. Ook het nieuwe ‘Musea Brugge Centrum voor Collectieonderzoek’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt een waardevolle plek.

BRUSK en de omgevende museumsite worden geen plaats voor een vluchtig bezoek, maar een nieuwe creatieve, artistieke ‘hub’ in de stad; een plek waar verschillende kunstvormen tot volle bloei kunnen komen.

Alle verdere details op www.museabrugge.be/brusk