Budget 2018 voorgesteld

27
nov
2017

Zopas keurde de gemeenteraad het budget voor 2018 goed. Het budget is andermaal in evenwicht.

Het budget 2018 bouwt verder op de budgettaire afspraken in het bestuursakkoord waarbij een gezond  financieel beleid het uitgangspunt is én blijft.

Hierdoor kan de Stad in 2018 72,4 miljoen euro investeren. Dit ligt in de lijn van dit jaar: 76,5 miljoen euro.
Investeringen die niet alleen belangrijk zijn voor de stad, maar ook voor de lokale economie én de tewerkstelling.

Veel grote bedragen die voorzien zijn in het investeringsbudget 2018 maken deel uit van een aantal grote meerjarige projecten.


Belangrijke investeringen in 2018

 • 9,7 miljoen euro wegenwerken
 • 8,6 miljoen euro voor start bouw nieuw polyvalent gebouw Xaverianen
 • 5,2 miljoen euro voor de museale inrichting Gruuthusemuseum
 • 2,5 miljoen euro voor de Brugse jeugdlokalen

Het meerjarenplan 2014-2019  is met dit nieuwe budget 2018 ook geactualiseerd.De opname van het budget 2020 in het meerjarenplan is louter financieel.

Want de Stad neemt in 2019 en 2020 enkel de financiële gevolgen mee van de beslissingen die het bestuur nog neemt tot en met 2018.

Er worden hier geen nieuwe engagementen voor 2019 en 2020 genomen. Dat is voor de volgende beleidsploeg.


Exploitatie ontvangsten

De exploitatie ontvangsten stijgen naar 264,3 miljoen euro in 2020
(+15 miljoen euro t.o.v. 2014).

De ontvangsten stijgen vooral doordat een aantal ontvangsten een groeivoet hebben. Denken we o.a. aan het Gemeentefonds (3,5 procent per jaar).

De stijging is echter niet zo evident. De Stad moet immers veel Vlaamse en Federaal opgelegde besparingen opvangen, zowel in de culturele sector als op fiscaal en sociaal vlak.


Geen belastingsverhoging

De aanslagvoeten voor de personenbelasting en onroerende voorheffing blijven gelijk op het niveau van 2005.

De opcentiemen onroerende voorheffing zijn verlaagd van 1.600 naar 1.007,56. Dit om de lokale effecten van de stijgende Vlaamse basisheffing weg te vlakken. 

Op die manier is er in Brugge geen belastingsverhoging.


Gerealiseerde en nog te realiseren investeringen

Hierna, een greep uit de reeds gerealiseerde en nog te realiseren investeringen in totaal voor een bedrag van 357,6 miljoen euro over de periode 2014 - 2020. Dit alles binnen een financieel evenwicht én zonder de belastingen te verhogen.

 • Beurs- en Congrescentrum: 41,2 miljoen euro

 • Nieuw polyvalent gebouw Xaverianen in St-Michiels: 14,9 miljoen euro

 • Inrichting stationsomgeving kant St-Michiels (inclusief fietstunnels + fietsbrug): 13,9 miljoen euro

 • Heraanleg ’t Zand: 12,4 miljoen euro
 • Jeugdwerkinfrastructuur (jeugdlokalen gebouwd door de Stad of door de jeugdverenigingen met een investeringssubsidie): 6,9 miljoen euro
 • Studentenhuis en vrijzinnigenhuis: 6,3 miljoen euro waarvan 2,98 miljoen euro voorzien wordt door de vrijzinnigen.

 • Investeringen Bruggemuseum 7,75 miljoen euro waarvan 5,3 miljoen euro voor de museale inrichting en 1,8 miljoen euro voor de restauratie van dit museum.
 • Expohal voor tijdelijke museale tentoonstellingen (aankoop grond KTA site en voorbereidingen): 5,4 miljoen euro.
 • Randparkings inclusief Waggelwaterstraat en Katelijne: 3,6 miljoen euro

 • Optimalisatie depotinrichting stedelijke musea (aankoop loodsen Kleine Pathoekeweg): 2,6 miljoen euro.

 • Restauratie O.L.Vrouwekerk: 2,6 miljoen euro

 • Cactuszaal (toelage): 0,8 miljoen euroDit is een verdubbeling ten opzichte van wat eerder voorzien was en noodzakelijk om de nieuwe Cactuszaal ook effectief te kunnen laten bouwen.

 • Openbare vuilnisbakken en bladkorven (vooral productie en plaatsing nieuwe afvalmanden binnen stad Brugge intra muros en Zeebrugge): 0,74 miljoen euro


Investeringen in sociaal beleid en veiligheidsbeleid

 • De toelage OCMW en Zorgvereniging stijgt
  van 22,9 (2012) naar 34,5 miljoen euro in 2020.

 • De toelage aan de Politie
  van 22,2 (2012) naar 31,5 miljoen euro in 2020.

Belangrijk hierbij mee te geven is dat vanaf 1 januari 2018 vanuit het OCMW, de nieuwe Zorgvereniging van start gaat, met ook een afzonderlijke toelage vanuit de stad: 18,6 miljoen euro

De toelage aan het kern OCMW wordt in 2018 13,6 miljoen euro. Samen dus 32,2 miljoen euro.


Uitstaande schuld historische laag

De uitstaande schuld blijft op een historisch laag niveau met een schuldratio, zijnde de verhouding uitstaande schuld tov de gewone ontvangst, van 0.32 eind 2017.

Anders uitgedrukt: waar in het jaar 2000 de schuld nog even groot was als de ontvangsten, is de schuld nu nog slechts één derde van de ontvangsten of de ontvangsten 3 maal de schuld.

Deel deze pagina