Burgemeester Dirk De fauw onderzoekt legitimiteit cannabiswinkel

25
Feb
2019

In een aantal kranten en op internet wordt vandaag de opening van een eerste cannabiswinkel in de Noordzandstraat aangekondigd.  Daarin wordt geschreven dat “de burgemeester akkoord gaat met deze vestiging.” Daarmee wordt de waarheid geweld aan gedaan.

Burgemeester Dirk De fauw: “Vorige week werd ik door de advocaat van de uitbater op de hoogte gebracht dat zijn cliënt een cannabiswinkel zou openen in de Noordzandstraat.  De advocaat wees er op dat juridisch alles in orde is. Daarop heb ik aan schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon gevraagd of er een vergunning nodig is voor deze uitbating. Aangezien er geen functiewijziging voor het pand wordt doorgevoerd en ook geen grondige verbouwingwerkzaamheden plaatsvinden, is er geen omgevingsvergunning nodig.”

Verbod niet mogelijk

De burgemeester heeft ook aan de korpschef gevraagd of dit kon worden verhinderd. In een uitvoerige nota verwees de korpschef naar de circulaire van het West-Vlaamse Parket over de aanpak van schijnbaar legale cannabis en afgeleide producten van januari 2019 waaruit blijkt dat een verbod niet mogelijk is.

“Vrijdagavond heb ik dit besproken met minister van justitie Koen Geens. Ik vroeg of er normen opgelegd kunnen worden zoals bijvoorbeeld de uitbating niet  laten gebeuren in de onmiddellijke omgeving van een school. Minister Geens bevestigde dat ik als burgemeester momenteel geen middelen heb om de vestiging te verhinderen, maar hij is wel van oordeel dat bij wijziging van de wetgeving de burgemeester meer bevoegdheden moet krijgen”, aldus burgemeester Dirk De fauw die met de korpschef afsprak om samen met de bevoegde diensten op te volgen of de uitbater zich strikt aan de reglementering houdt.