Burgemeester voorstander fietstunnel aan kruispunt N31 - Zandstraat

28
aug
2019

Burgemeester Dirk De fauw: “Het stadsbestuur van Brugge ondersteunt de vraag van Fietsersbond Brugge ten volle. De Zandstraat is door de provincie immers geselecteerd als bovenlokale fietsverbinding wat betekent dat deze fietsas belangrijk is voor het woon-werk en woon-school-verkeer tussen Brugge en Varsenare – Jabbeke.

Dit voorjaar kwam vanuit diverse bewoners én de Fietsersbond al het oude dossier van de fietstunnel terug boven water toen we ons wijkmobiliteitsplan uitdokterden.
Weliswaar zal er nog serieus gestudeerd moeten worden en is een realisatie nog niet voor morgen, in ons collegebesluit over het wijkmobiliteitsplan (mei 2019) onderschreven we alleszins een activatie van dit dossier. In opvolging hebben we ook al recent overleg gehad met het gemeentebestuur Jabbeke die de Zandstraat als fietsas eveneens zeer genegen is.

Beide besturen zullen bij de Vlaamse overheid aandringen om de Zandstraat als fietsas mét een fietsbrug over of tunnel onder de N31 op te nemen als prioritaire actie binnen het op te maken regionale mobiliteitsplan.

De fout van het vorige plan waarbij het voor bewoners van de Zandstraat bijzonder moeilijk werd hun oprit nog te gebruiken of waarbij alle parkeerplaatsen verdwijnen mag niet herhaald worden. Er is dan ook overleg nodig met alle betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.”