Ambtshalve schrapping

Als je niet meer verblijft op het adres waar je domicilie staat en het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je 'van ambtswege af te voeren'. Dat betekent dat je geschrapt wordt uit het bevolkingsregister.

Je verliest daardoor bepaalde sociale en burgerlijke rechten. 
Zo heb je geen officieel adres meer, je identiteitskaart is niet meer geldig. 
Je krijgt dan ook problemen bij je ziekteverzekeraar, bank ...

Hoe vraag je het aan?

  1. Ben je ambtshalve afgevoerd? Geef zo snel mogelijk je nieuwe adres door.

  2. Staat er iemand op jouw adres geregistreerd die er niet langer woont? Dan kan je dit melden.
     

    Doe de melding in het Huis van de Bruggeling of in een van de deelgemeentehuizen (na afspraak). Je kunt dit ook telefonisch, via mail of brief doen.

    Je moet geen bewijsstukken indienen, je moet wel de gegevens van de betreffende persoon doorgeven aan Burgerzaken.

Wat heb je nodig?

  • Als je ambtshalve afgevoerd bent, is je identiteitskaart niet langer geldig. Wanneer je nieuw adres bevestigd is, moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 

Hoeveel kost het?

Gratis

Wat zijn de voorwaarden?

Als de wijkagent na verschillende controles vaststelt dat je niet woont op het adres waar je staat ingeschreven en als er van jou geen andere verblijfplaats gekend is, loop je het risico om van ambtswege geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten