Eensluidend verklaren van een kopie

Een document eensluidend verklaren betekent dat een ambtenaar bevestigt dat de kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel. Bijna alle kopieën van documenten kan je laten eensluidend verklaren aan het origineel.

Voorwaarden

 • Je moet het origineel document samen met de kopie voorleggen.

Procedure

 1. Kom langs in één van onze dienstverleningslocaties met of zonder afspraak
 2. Breng het origineel document en de kopie.
 3. Als het document bestemd is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt die opgestuurd na ondertekening door de burgemeester of een schepen. Het document wordt je dan later terug bezorgd.

Meebrengen

 • Origineel document samen met de kopie. 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Volgende documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

 • Afschriften van authentieke akten
 • Kopieën van identiteitsstukken (eID, Kids-ID, reispas) (maar er kan wel een attest worden opgesteld dat de gegevens van het identiteitsstuk bevestigd).
 • Oorspronkelijke akten: eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand (op te vragen bij gemeenten (DABS), notariële akten (op te vragen bij notarissen) gerechtelijke beslissingen (op te vragen bij rechtbanken en hoven).
 • Documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpbare vorm.
 • Documenten waarvan de bestemming immoreel, bedriegelijk of strafbaar is.
 • Uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen

Wanneer wel, wanneer niet

 • Alleen het Parlement en de rechtbank vragen nog eensluidend verklaarde kopieën.
 • Voor een diploma ga je langs bij de instelling die het diploma heeft uitgereikt. De legalisatie van de eensluidend verklaarde kopie moet je aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Eensluidend verklaarde kopieën zijn niet meer nodig voor federale en Vlaamse overheidsdiensten en overheidsbedrijven zoals RSZ, RIZIV, RVA, NMBS, Bpost, … Het volstaat om een goed leesbare kopie van het origineel af te geven.

Volgende eensluidend verklaringen werden niet afgeschaft:

 • voor rechtbanken;
 • voor privé-bedrijven;
 • voor het buitenland;
 • voor adoptie of naturalisatieaanvragen;
 • de legalisatie van de handtekeningen.

Contactinformatie