Wettelijk samenwonen

Twee personen die in België wonen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen relatie of verwantschap hebt.

Als wettelijk samenwonenden bekom je een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden. Voor meer informatie neem je best contact op met een notaris.

Voorwaarden

Procedure

 

Aanvraag wettelijke samenwoning

 1. Maak een afspraak in een van onze dienstverleningslocaties.
 2. Kom samen naar de afspraak.
 3. Breng jullie identiteitskaart mee.
 4. Jullie leggen samen de verklaring van wettelijke samenwoonst af en ondertekenen het document.
 5. De verklaring wettelijke samenwoning wordt onmiddellijk opgemaakt.


Beëindiging wettelijke samenwoning

Je kunt ook een wettelijke samenwoning beëindigen. Dit kan met onderlinge toestemming of door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. Geef dit aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

De wettelijke samenwoning houdt automatisch op bij huwelijk van één van de partijen of het overlijden van één van de partijen. De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

 1. Kom langs in een van onze dienstverleningslocaties met of zonder afspraak.
 2. Breng je identiteitskaart mee.
 3. Als het wettelijk samenwonen eenzijdig opgezegd wordt betaal je € 182,50.

Aanvraag wettelijke samenwoning in extremis

Wanneer één van de partners in een koppel aan zijn/haar levenseinde is en hierdoor niet meer mobiel is, kan je ook kiezen voor wettelijk samenwonen in extremis.

 1. Vraag het wettelijk samenwonen online aan of kom langs in het Huis van de Bruggeling of een deelgemeentehuis.
 2. Breng de nodige documenten mee (zie 'Meebrengen')
 3. De dienst Burgerzaken neemt contact op en legt een afspraak met jullie vast voor de ondertekening van het document.
 4. Jij en je partner ondertekenen samen de verklaring.
 5. Stad Brugge doet het nodige voor de registratie waarna de verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgenomen in het rijksregister.

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Wettelijk samenwonen in extremis

 • Tweezijdige kopie van beide identiteitskaarten
 • Doktersattest
 • Telefoonnummer

Regelgeving

Bekijk meer info over wettelijk samenwonen.

Burgerlijk Wetboek art. 1475-1479, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 (B.S. 12.01.1999)

Contactinformatie