Adresverandering tijdelijke afwezigheid

Ben je Belg en langer dan drie maanden afwezig op je hoofdverblijfplaats? Dan kan je je tijdelijke afwezigheid en terugkomst melden zonder je adres te laten wijzigen.

Voorbeelden: lange reis, verblijf in het buitenland voor je beroep, studies ...

Voorwaarden

  • Je bent in Brugge ingeschreven.

Procedure

  1. Vul het formulier ‘verklaring tijdelijke afwezigheid’ in. 
  2. Kom langs in één van onze dienstverleningslocaties.
  3. Breng de nodige documenten mee (zie 'Meebrengen')
  4. Je melding wordt verwerkt.
  5. Ben je terug in Brugge? Kom je terug aanmelden.

Meebrengen

  • Je eID.
  • Het ingevulde formulier tijdelijke afwezigheid.
  • Voor alle afwezigheden is een bewijs/attest nodig met uitzondering voor toerisme of vakantie.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

Contactinformatie