Registratie geslacht wijzigen

Als je vindt dat je genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat op je geboorteakte, identiteitskaart of rijbewijs staat, kun je dat laten veranderen.

Voorwaarden

 • Je moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister.

Procedure

 1. Maak een afspraak.
 2. Onderteken een eerste verklaring waarin staat dat het geslacht vermeld in je geboorteakte niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.
 3. Breng de nodige documenten mee.
 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van je eerste verklaring.
  De procureur des Konings heeft nu 3 maanden de tijd om een advies te geven
 5. Tussen drie en zes maanden na je eerste verklaring, verschijn je voor de 2de keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte van aanpassing registratie geslacht. Deze wijziging wordt ook vermeld op alle akten van de burgerlijke stand waar jij op vermeld staat.
 7. Er wordt een nieuw rijksregisternummer aangemaakt op basis van het nieuwe geslacht.
 8. De ambtenaar brengt je op de hoogte wanneer je een nieuwe e-id en/of rijbewijs aan kunt vragen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart/paspoort.
 • Voor niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van de kinder-/jeugdpsychiater voor de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Bij minderjarigen moeten ook de ouders of wettelijke vertegenwoordigers aanwezig zijn en de eerste verklaring samen ondertekenen.
 • Als je buiten België bent geboren, heb je een afschrift van je geboorteakte nodig.
  Dit afschrift moet vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België. Als het een niet-Europese akte is, kan een legalisatie nodig zijn.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Ben je niet in België ingeschreven, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Als Belg doe je aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats.
 • Ben je ook niet in België geboren, dan moet je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Regelgeving

 Burgerlijk wetboek art. 135/1 – art. 135/2

Contactinformatie