Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden. Dit is wettelijk verplicht en gebeurt vaak door de begrafenisondernemer. Je hoeft dan zelf geen aangifte te doen.

Je kan als familielid of derde zelf het overlijden aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

Voorwaarden

 • De persoon is in Brugge overleden.

Procedure

 1. Een arts stelt officieel het overlijden vast en maakt een medisch attest op.
 2. Geef het overlijden aan bij de ambtenaar van burgerlijke stand en bezorg de nodige documenten (zie 'Meebrengen').
  Doe aangifte via mail naar overlijden@brugge.be of maak een afspraak. 
 3. De medewerker maakt de overlijdensakte op brengt alle nodige documenten in orde.

Meebrengen

 • Het attest van overlijden opgemaakt door een arts.
 • De identiteitskaart van de overledene.
 • Het rijbewijs van de overledene (indien van toepassing).
 • Niet-inwoners: attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats.
 • Voor begravingen buiten het grondgebied Brugge: "toelating tot begraven" afgeleverd door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en wijzigingen.

Contactinformatie