Concessie begraafplaats aanvragen en verlengen

Bij Stad Brugge kun je een concessie aanvragen of een bestaande concessie verlengen.

Je hebt keuze uit een concessie van 15 jaar, 25 jaar of 50 jaar.  Bij nieuw aangekochte graf- en urnekelders is de duur van de concessie 50 jaar.

Een concessie is een overeenkomst die aan de houder ervan het recht geeft een grafplaats te gebruiken voor een bepaalde duur.

Voorwaarden

 • Een concessie is niet overdraagbaar.
 • Je kunt alleen een concessie krijgen voor plaatsen bestemd als grafplaats.
 • Niet-Bruggelingen betalen het dubbele voor een grafconcessie.

Heb je al een concessie dan moet je:

 • een grafteken plaatsen: ten laatste tegen het einde van de zesde maand te rekenen vanaf de eerste bijzetting of begraving;
 • dit grafteken gedurende de volledige duur van de concessie laten staan en in goede staat onderhouden;
 • je schikken naar alle huidige en toekomstige reglementen en ordemaatregelen van de begrafenisdienst.

Procedure

Een nieuwe concessie aanvragen

 1. Maak een afspraak.
 2. Kies een plaats of als je geen voorkeur hebt, dan wordt er een plaats aan je toegewezen.
 3. Onderteken het contract van de concessie.
  Vanaf dat moment begint de duur van de concessie te lopen.
 4. Je ontvangt meteen de factuur.
 5. Betaal de factuur via overschrijving.
 6. Je ontvangt een bevestigingsbrief.
  Op deze brief staat de duur en einddatum van de concessie vermeld.

Een bestaande concessie verlengen

 1. Raadpleeg de duur en einddatum van de bestaande concessie.
  Zoek een graf op via de website, raadpleeg de lijsten en borden op de begraafplaatsen of neem contact op met het Huis van de Bruggeling.
 2. Maak een afspraak met een expert in het Huis van de Bruggeling.
 3. Een medewerker bekijkt de opties tot verlenging.
 4. Onderteken het contract.
 5. Betaal de factuur.
 6. De verlenging gaat in na het betalen van de factuur.

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

De prijzen van de concessies zijn vastgesteld in een retributiereglement. Je kan een verlenging van een concessie krijgen volgens de voorwaarden en het tarief die op dat ogenblik van kracht zijn.

Prijzen concessies 

Voor het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in vergunde grond is, naargelang de aard van de begraving, volgende kost verschuldigd :

Volle grond

Duur

 

Tarief vanaf 1 mei 2023

15 jaar

1 persoon

€ 334

15 jaar

 2 personen naast elkaar

€ 537

25 jaar

1 persoon

€ 474

25 jaar

2 personen naast elkaar

€ 803

50 jaar

1 persoon

€ 685

50 jaar

2 personen naast elkaar

€ 1.148

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf 12 tot en met 18 jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt voor een niet-inwoner een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van '1-persoon' voor de gekozen duur.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap die volgens hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

 • Verlenging vergunning volle grond

Duur

Type

Tarief vanaf 1 mei 2023

5 jaar

1-persoon

€ 111

5 jaar

 Per bijzetting in meer

€ 179

15 jaar

2 personen naast elkaar

€ 334

15 jaar

 2 personen naast elkaar

€ 537

25 jaar

1 persoon

€ 474

25 jaar

2 personen naast elkaar

€ 803

50 jaar

1-persoon

€ 685

50 jaar

2 personen naast elkaar

€ 1.148

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf 12 tot en met 18 jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Voor de verlenging wordt gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie het tarief voor niet-inwoners van Brugge werd toegepast, betalen zij ook bij verlenging het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur bij verlenging.

Voor de verlenging wordt steeds gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie er een toeslag voor het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner werd toegepast, wordt ook bij de verlenging een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van '1-persoon' voor de gekozen duur.

Grafkelder

Duur

Type

Tarief vanaf 1 mei 2023

50 jaar

1 à 3pers.

€ 1.833

50 jaar

4 à 6 pers.

€ 3.008

50 jaar

7 à 9 pers.

€ 4.285

 

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt voor een niet-inwoner een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van 685 euro.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap die volgens hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

 • Verlenging vergunning grafkelder

Duur

Type

Tarief vanaf 1 mei 2023

5 jaar

1 à 3pers.

€ 184

5 jaar

4 à 6 pers.

€ 302

5 jaar

7 à 9 pers

€ 429

 

15 jaar

1 à 3pers.

€ 550

15 jaar

4 à 6 pers.

€ 906

15 jaar

7 à 9 pers

€ 1.285

25 jaar

1 à 3pers.

€ 920

25 jaar

4 à 6 pers.

€ 1.500

25 jaar

7 à 9 pers

€ 2.142

50 jaar

1 à 3pers.

€ 1.833

50 jaar

4 à 6 pers.

€ 3.008

50 jaar

7 à 9 pers.

€ 4.285

 

Voor de verlenging wordt gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie het tarief voor niet-inwoners van Brugge werd toegepast, betalen zij ook bij verlenging het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur bij verlenging.

Voor de verlenging wordt steeds gekeken naar de oorspronkelijke concessie. Indien bij aanvang van de concessie er een toeslag voor het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner werd toegepast, wordt ook bij de verlenging een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie van respectievelijk 111 euro voor een verlenging van 5 jaar, 334 euro voor een verlenging van 15 jaar, 474 euro voor de verlenging van 25 jaar en 685 euro voor een verlenging van 50 jaar.

Urnen

Duur

Aard

tarief

15 jaar

Per nis/urnegraf

€ 334

25 jaar

Per nis/urnegraf

€ 474

50 jaar

Per nis/urnegraf

€ 685

 

Tot de leeftijd van 12 jaar wordt de concessie gratis aangeboden. Vanaf 12 tot en met 18 jaar wordt slechts de helft van de te betalen retributie aangerekend. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen een Brugse inwoner en een niet-inwoner van Brugge.

Niet-inwoners van Brugge betalen het dubbele van de retributie volgens de gekozen duur.

Een Brugse inwoner definiëren we als een burger die zijn domicilieadres in Brugge heeft of die 20 jaar aaneensluitend in Brugge heeft gewoond en aansluitend in de laatste levensfase gehuisvest is in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling buiten Brugge of gaan inwonen is bij een familielid buiten Brugge.

Bij het samen begraven van een inwoner met een niet-inwoner wordt een toeslag aangerekend gelijk aan de retributie per nis voor de gekozen duur.

De ambtenaren van de Europese Gemeenschap die volgens hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en die hun reële verblijfplaats in Brugge hebben, definiëren we als Brugse inwoner. De betrokkenen of de nabestaanden leveren het bewijs van verblijf in Brugge en van de duur ervan.

Voor elke bijzetting in een nis/urnegraf wordt een toeslag aangerekend van de helft van het aangerekend tarief voor de gekozen duur. Het verschuldigde bedrag wordt berekend op basis van de nog resterende termijn van de concessie.

De maximumcapaciteit van een nis bedraagt respectievelijk 2 urnen en waar mogelijk tot 3 urnen (afhankelijk van de grootte van de urne).

Bijkomende retributies

Deze retributies worden aangerekend bovenop de kosten hierboven.

 • Huur van kelders en columbariumnissen:

Duur

Type grafkelder

Tarief vanaf 1 mei 2023

50 jaar

1 à 3 pers

€ 788

50 jaar

4 à 6 pers

€ 1.118

50 jaar

7 à 9 pers

€ 1.803

 

Urnekelders en columbariumnissen

€ 232

 

 • Huur van sokkels voor urnezandgraven en –kelders:

Aard

Tarief vanaf 1 mei 2023

Per sokkel

€ 232

 

 • Naamplaatje

Voor de personen die worden uitgestrooid op een strooiweide die deel uitmaakt van één van de stedelijke begraafplaatsen  kan op de herdenkingsmuur of –zuil een naamplaatje aangebracht worden tegen een bedrag van 52 euro.

Dit naamplaatje blijft voor een periode van minimaal 10 jaar, volgend op het jaar van overlijden, aan de muur of zuil bevestigd.

 • Overname grafmonument

De retributie bedraagt 52 euro voor personen die voor hun overleden verwanten ofwel een aan het stadsbestuur vervallen kader of een aan het stadsbestuur vervallen monument wensen over te nemen. Deze retributie wordt cumulatief toegepast.

 • Plaatsen steunplaten voor het vastzetten van grafmonumenten:

Op de begraafplaatsen waar gebruik gemaakt wordt van de door het stadsbestuur vooraf geplaatste steunpalen van beton voor het vastzetten van grafmonumenten is een bedrag verschuldigd dat vastgesteld wordt op:

 Aard

Tarief vanaf 1 mei 2023

Voorgeschreven steunplaten

€ 89

 

Uitzonderingen

Gratis grafconcessie

Bij personen die niet in staat zijn om een concessie te betalen blijft het graf gratis 10 jaar bestaan. Tijdens die 10 jaar of op het einde kan deze omgezet worden naar een betalende concessie. In de kostprijs zullen de gratis jaren ook in rekening gebracht worden. We beginnen te rekenen op 1 januari, het jaar na de sterfdatum.

Duur en stopzetten

 • Een grafconcessie die oorspronkelijk voor eeuwig werd aangegaan, is sinds de wet van 20 juli 1971 beperkt in tijd tot 50 jaar. Een eeuwige concessie kun je kosteloos verlengen.
 • Iedereen die het aanbelangt, kan een grafconcessie stopzetten of verlengen. Bij onenigheid beslist de familierechtbank.

Regelgeving

 • Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Politiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad op 23 november 2015.

Contactinformatie