Registratie laatste wilsbeschikking

Registreer bij Stad Brugge wat er na overlijden met je lichaam moet gebeuren: begraven of cremeren.

De laatste wilsbeschikking blijft na het opstellen levenslang geldig. Je kan deze op ieder moment nog wijzigen of intrekken.  

Bekijk op de website vlaanderen.be extra informatie over de keuzemogelijkheden na een overlijden en de uitvaartrituelen.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 16 jaar.
  Als je je jonger bent dan 16 jaar kunnen je ouders of voogd het document ondertekenen.
 • Je bent inwoner van Brugge.

Procedure

 1. Stel zelf een attest van laatste wilsbeschikking op of vraag een invuldocument aan.
 2. Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling.
  Het is belangrijk dat de persoon zelf aanwezig is.
 3. Breng je laatste wilsbeschikking en je identiteitskaart mee.
 4. De expert ontvangt je in een aparte ruimte en registreert je laatste wilsbeschikking.
 5. Je krijgt een attest mee.
 6. Bewaar het document ondertekend en gedateerd bij je thuis. Tip: Breng naasten op de hoogte van het document.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Ingevuld formulier laatste wilsbeschikking

Regelgeving

Decreet van 9 december 2011 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Contactinformatie