Euthanasie wilsverklaring

Je kan je wil over je levenseinde uitdrukken in een wilsverklaring. Dit doe je door je wilsverklaring te laten registreren. 

Wens je nog meer gedetailleerde informatie?
Neem een kijkje op  leif.be (Levenseinde Informatie Forum) of kom langs op de zitdag van LEIF in het Huis van de Bruggeling.

Belangrijke info 

 • Wilsverklaringen van vóór 2 april 2020 hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Wil je die verlengen, maak een afspraak om deze te herbevestigen.
 • Wilsverklaringen vanaf 2 april 2020 hebben een onbeperkte geldigheidsduur.

Voorwaarden

 • Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, minderjarig of meerderjarig, kan een wilsverklaring euthanasie afsluiten (je hoeft dus niet meerderjarig te zijn)
 • Je hebt een Belgisch rijksregisternummer
 • De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet zelf aanwezig zijn.
 • Je kan op elk ogenblik de verklaring herzien of intrekken.

 

Procedure

 1. Vul de wilsverklaring voor euthanasie in.
  Of vul deze samen tijdens de afspraak met onze expert in.
 2. Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling.
  Belangrijk is dat de persoon zelf aanwezig is. Zo kan vastgesteld worden dat de persoon handelsbekwaam is en uit vrije wil komt.

  Belangrijk: Kan de persoon zelf fysiek niet langskomen, dan kan een medewerker ook op locatie langskomen. Bel met onze expert om een afspraak te boeken.

 3. De medewerker ontvangt je in een aparte spreekruimte.
 4. De wilsverklaring wordt geregistreerd.
  Wil je de wilsverklaring herzien of intrekken, maak dan opnieuw een afspraak.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Originele wilsverklaring euthanasie (als je deze al hebt ingevuld)

 

 

Regelgeving

 • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken
 • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Contactinformatie