Wettigen van een handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. De handtekening wordt vergeleken met de van die persoon gekende handtekening (bijvoorbeeld identiteitskaart, databank met handtekeningen van burgemeesters, schepenen ...). 

Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat.

Hoe vraag je het aan?

 1. Kom langs in een van onze locaties.

  Maak een afspraak om wachttijden te vermijden.
  Breng de documenten mee waarvan de handtekening gewettigd moet worden. 

 2. De handtekening wordt gewettigd. 

Wat heb je nodig?

 • Je identiteitskaart

 • Het document of de documenten waarop de handtekening gewettigd moet worden.

Handtekening wettigen voor iemand anders?

 • de identiteitskaart van de persoon 
 • het document met de handtekening
 • je identiteitskaart (geen kopie)
 • een ondertekende volmacht

Hoeveel kost het?

Gratis

Waar kan je terecht?

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

De wettiging van de handtekening kan in het om het even welke gemeente op voorwaarde dat de burger ingeschreven is in België. 

De betrokken persoon hoeft dus geen inwoner van de gemeente te zijn

Veelgestelde vragen

 • Buiten de Europese Unie: Je moet dit attest laten legaliseren of van een apostille laten voorzien. Dit geldt voor zowel Belgen als voor niet-Belgen. Je kan dit zelf online aanvragen bij FOD Buitenlandse zaken of mail je document naar burgerzaken@brugge.be en deel mee voor welk land het document dient.

De handtekening op diploma's en getuigschriften onderwijs worden gelegaliseerd door de dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric.legalisaties@vlaanderen.be)

Uitzonderingen

Voor Belgen of niet-Belgen die niet in België wonen kan de wettiging van de handtekening plaatsvinden bij de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

 

Regelgeving

Algemene onderrichtingen

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten