Buurt aan de beurt

Van zondag 24 maart 2019 tot en met zondag 7 juli 2019 trok het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Burgemeester Dirk De fauw en de schepenen maakten er kennis met alle Bruggelingen en versterkten hun relatie met hen. Het stadsbestuur kwam niet alleen zichzelf en het nieuwe beleidsprogramma voorstellen, maar kwam vooral luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling.

Onder de naam 'buurt aan de beurt' vonden 24 buurtbezoeken plaats.

Burgemeester Dirk De fauw: “We willen de band met de Bruggeling aanhalen. Onze inwoners zijn zeer fier op hun stad, dat blijkt uit de stadsmonitor van 2018 waarbij 84 procent van hen dit aangeeft. Het vertrouwen in het stadsbestuur daarentegen bedroeg in 2018 maar 27 procent. Ik vind het essentieel om dit vertrouwen op te krikken."

Beleidsprogramma

Het stadsbestuur baseerde zich op de 17 SDG’s om het beleidsakkoord op te stellen. SDG’s, dat zijn sustainable development goals of de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Alle 17 doelstellingen raken aan lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder inzet op lokaal niveau, dicht bij de bevolking. Bij elk onderdeel van het beleidsakkoord vind je de kleurrijke icoontjes terug die aangeven aan welke doelstellingen de stad ermee beantwoordt. Wil je meer weten over wat er de komende tijd zal veranderen in de stad? Neem dan hier een kijkje naar het beleidsprogramma.

 

Terugblik

Het concept kende een overweldigende belangstelling bij de Bruggelingen.

Burgemeester Dirk De fauw: ‘We stelden vast dat veel zaaltjes in de wijken te klein waren. We hebben de afgelopen maanden enorm veel gesprekken gevoerd met bewoners om hun bezorgdheden in kaart te brengen en hun ideeën voor de buurt te verzamelen’.

Samen met een Brugse Zot, een Sport Zot, een glaasje wijn of fruitsap in de hand, leerden de bewoners ook hun buren kennen. 

Met buurt aan de beurt zorgden we voor een ministadhuis in jouw wijk. Samen met de stadsdiensten kwamen we naar je toe om in dialoog te gaan. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen bij onze verschillende diensten.

Dit filmpje werd tijdens ieder buurtbezoek afgespeeld. Hier komen enkele beleidslijnen naar voren. Het stadsbestuur verbindt buurt per buurt, beleidsdomein met beleidsdomein en komt zo tot een stevig, warm stadsweefsel.

De volledige presentatie kan je hiernaast ook terugvinden.

  

Themamarkt

Je kon je laten inspireren door verschillende themahoeken om jouw buurt een boost te geven of te ontdekken wat er de komende jaren op de planning staat voor jouw leefomgeving. De plannen van openbaar domein, van gerealiseerde en geplande projecten, die werden voorgesteld  per buurt kun je ook hier raadplegen.

 

Buurt blijft aan de beurt

Na het laatste ‘buurt aan de beurt’-moment blijft het stadsbestuur een luisterend oor bieden. Iedere buurt wordt in de kijker gezet in het Stadsmagazine.

Veel inspraaktrajecten in de buurten worden opgestart. De komende jaren blijven alle buurten nog aan de beurt en komt de stad naar jou toe voor bv. de Katelijnestraat en het Dampoortkwartier.

Bewoners hebben  steeds de kans om meldingen en voorstellen aan het meldpunt te bezorgen. De politie en buurtfiguren blijven ook een vast aanspreekpunt in de buurt.

In de lente van 2020 mag je in jouw brievenbus een folder verwachten met een terugkoppeling van de resultaten, specifiek voor jouw deelgemeente. Je vindt er naast enkele interessante cijfers en buurtweetjes onder meer de meest voorkomende vragen, suggesties en oplossingen die Bruggelingen meldden tijdens de ‘buurt aan de beurt’-periode.

Met volgende diensten en dienstverlening kon je uitgebreid kennis maken op buurt aan de beurt:

 

Deel deze pagina