Buurt aan de beurt 2019

Op 24 maart 2019 startte de beleidsploeg met een tournee langs de Brugse buur­ten. Onder de noemer ‘buurt aan de beurt’ bezochten ze tot begin juli 24 buurten.

Ideeën, suggesties en bezorgdheden

Tijdens die ‘buurt aan de beurt’-momenten werd het beleidsprogramma voorgesteld, was er een themamarkt, tijd voor een drankje, maar werd er vooral in gesprek gegaan met de 3.500 aanwezige Bruggelingen en naar hun ideeën, suggesties en bezorgdheden geluisterd over het leven in onze stad. Met deze info werd aan de slag gegaan. Vragen en suggesties werden overlopen en besproken, er werd bekeken op welke manier deze aangepakt kon worden en wat haalbaar was om op korte en lange termijn uit te voeren. De samenvatting hiervan resulteert in dertien verschillende ‘buurt aan de beurt’-folders die vanaf half maart in de Brugse bussen vallen en ook hier digitaal raadpleegbaar (zie luikje 'documenten' rechts) zijn. Elke Bruggeling krijgt in zijn of haar brievenbus de folder van zijn of haar deelgemeente.

Burgemeester Dirk De fauw: "Aanleiding van buurt aan de beurt is om de band met de Bruggeling verder aan te halen. Onze inwoners zijn zeer fier op hun stad, dat blijkt uit de stadsmonitor van 2018 waarbij 84 procent van hen dit aangeeft. Het vertrouwen in het stadsbestuur daarentegen bedroeg in 2018 maar 27 procent. Ik vind het essentieel om dit vertrouwen op te krikken."

'Buurt aan de beurt'-folders

Met de 'buurt aan de beurt'-folders wil de Stad graag de resultaten voor elke deelgemeente voorstellen. De meldingen die binnenkwamen, gingen vooral over vragen en problemen rond het openbaar domein, mobiliteit en overlast in het algemeen.

In de folders staan:

 • Buurtweetjes- en cijfers;
 • Antwoorden op de vragen en suggesties die ingediend werden via het meldpunt (eerste helft van 2019) samen met de oplossingen;
 • Lopende en komende projecten;
 • Dienstverleningslocaties;
 • Info rond ‘Stad Brugge zet zich graag voor jou in’ met onder meer een overzicht waar je problemen kan melden, hoe je een buurtfeest kan organiseren, wat het Hoplr-platform inhoudt of hoe het meldpunt tegen eenzaamheid werkt.

 Terugblik

Het concept 'buurt aan de beurt' kende een overweldigende belangstelling bij de Bruggelingen.

Burgemeester Dirk De fauw: "We stelden vast dat veel zaaltjes in de wijken te klein waren. We hebben de afgelopen maanden enorm veel gesprekken gevoerd met bewoners om hun bezorgdheden in kaart te brengen en hun ideeën voor de buurt te verzamelen."

Met buurt aan de beurt zorgden we voor een ministadhuis in jouw wijk. Samen met de stadsdiensten kwamen we naar je toe om in dialoog te gaan. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen bij onze verschillende diensten.

Dit filmpje werd tijdens ieder buurtbezoek afgespeeld. Hier komen enkele beleidslijnen naar voren. Het stadsbestuur verbindt buurt per buurt, beleidsdomein met beleidsdomein en komt zo tot een stevig, warm stadsweefsel.

De volledige presentatie kan je hiernaast (luikje 'documenten') terugvinden.

Buurt aan de beurt: Cijfers en tevredenheid

 • 3.500 Aanwezigen over de 24 buurtmomenten
 • Gemiddeld 145 personen per moment
 • Stijging van het aantal meldingen via het meldpunt
  • Een goede 4.000 meldingen periode half maart – begin juli 2019 (13% meer dan zelfde periode in 2018)
  • Gemiddeld 19,5 meldingen per ‘buurt aan de beurt’-sessie
  • 145 Suggesties
 • Hoge tevredenheid van de ‘buurt aan de beurt’-bezoeken

Buurt blijft aan de beurt

Na het laatste ‘buurt aan de beurt’-moment blijft het stadsbestuur een luisterend oor bieden. Iedere buurt wordt in de kijker gezet in het Stadsmagazine.

Veel inspraaktrajecten in de buurten worden opgestart. De komende jaren blijven alle buurten nog aan de beurt en komt de stad naar jou toe, denk maar aan de werken in de Katelijnestraat en binnenkort het Dampoortkwartier.

Bewoners hebben  steeds de kans om meldingen en voorstellen aan het meldpunt te bezorgen. De politie en buurtfiguren blijven ook een vast aanspreekpunt in de buurt.