Buurtcheque aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactpersoon buurtcomité

Adresgegevens 1

Drie andere mee organiserende buurtbewoners

Co-organisator 1

Adresgegevens 2

Co-organisator 2

Adresgegevens 3

Co-organisator 3

Adresgegevens 4

Aanvraag soort cheque

Maak je keuze *

Gegevens culturele activiteit

Datum en startuur optreden *

Kies act uit de brochure. Keuze 1 is je favoriete act.

Info voor de vergunningsaanvraag

Wanneer heeft het evenement dit jaar plaats?

Start opbouw *
Start buurtactiviteit zelf *
Einde buurtactiviteit *
Einde afbraak *
Moet er verkeerssignalisatie voorzien worden? *
Rijdt er een lijnbus door de verkeersvrij te maken straat? *

Muziek

Voor meer informatie over het spelen van muziek kun je contact opnemen met dienst Leefmilieu, t 050 47 53 80

Speelt er elektronisch versterkte muziek? (optreden, muziekgroep, dj, ... - akoestische optredens en culturele acts via de stad vallen hier niet onder). *

Een afwijking van de geluidsnorm is noodzakelijk. Deze kun je hier aanvragen.

Speelt er achtergrondmuziek (radio) *
Van *
Tot *
Gebruik je barbecues, braadspitten, frituurwagens, kookplaten of koelwagens? *
Gebruik je een generator? *
Wens je elektriciteit af te nemen? *
Bied je eten of drank aan? (al dan niet gratis) *
Is er een rommelmarkt? *
Wordt er gas gebruikt? *
Worden er sanitaire units geplaatst? *
Worden er tenten gebruikt? *

Locatie van de tent

Adresgegevens 5

Upload een inplantingsplan met schaal 1/200 
met aanduiding van onderstaand elementen.
Vul deze info ook op dit formulier in.

Speelstraat

Wil je een combinatie van je buurtfeest met een speelstraat? *

Wanneer precies zou de speelstraat plaats
vinden?

Van *
Tot *
Wens je gebruik te maken van de uitleendienst voor spelmateriaal? *

Reserveer hier onmiddellijk een spelkoffer vol spelmateriaal!
https://www.brugge.be/speelstraat-aanvragen/spelkoffer

 

Nog meer buitenspeelplezier? Reserveer hier de speelmobiel!
https://jong.brugge.be/speelmobiel-reserveren 

Contactpersoon voor de speelstraat

Adresgegevens 7

SABAM

Wil je geen culturele act, maar wel zelf een groepje boeken waarvan de auteursrechten via Sabam dienen gedekt te zijn? *

Feestmateriaal huren

Wil je feestmateriaal voor je buurtfeest huren bij de Uitleendienst? *

Hier vind je het aanbod van feestmateriaal
dat je kunt huren bij de Uitleendienst.

Haal je het materiaal op of wil je het laten leveren? *

Contactpersoon voor het materiaal

Adresgegevens 7
Zou je tijdens dit evenement ook een Buurtoppepper willen aanvragen? *
Ik verklaar op eer en geweten dat wij: *

*Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. Dit kan gaan over: geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.