Buurtcheque aanvragen - 2024

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Buurtcheque aanvragen

Info over de acts

Vergunningsaanvraag

Muziek

Info over de speelstraat

Materiaal uitleendienst reserveren

Voorwaarden en privacy

Erkenning *

Buurtcheques worden enkel toegekend aan erkende buurtcomités.

Laat je buurtcomité erkennen voor je de buurtcheque aanvraagt.

 


 

Info buurtevenement

Datum buurtactiviteit (ook begin- en einduur opgeven) *
Opbouw (datum en startuur) *
Afbraak (datum en einduur) *

Keuze van buurtcheque

Duid aan wat van toepassing is *

Extra opties voor je buurtevenement

Vink aan waarop je beroep wil doen

Act uit het aanbod Brugse Buurtcheque

Tijdstip van het optreden

Info voor de vergunningsaanvraag

Duid aan waar je jouw buurtevenement organiseert

Belangrijk: organiseer je een buurtevenement op openbaar domein of op privédomein met een openbaar karakter? Vraag op tijd een vergunning aan.

Dien 6 weken vooraf een vergunningsaanvraag in.

Welke soorten muziek willen jullie spelen? *

Optreden van een band of groep

Spelen achtergrondmuziek

Er kan enkel achtergrondmuziek gespeeld worden tot 24.00 uur. Na middernacht mag er geen muziek meer in openlucht gespeeld worden.

Het toegelaten geluidsniveau bedraagt max 85 dB(A)LAeq,15min – 98 dB(C)LCeq,15min.

 

Aanvraag van een speelstraat

Een speelstraat organiseren kan je alleen als aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

  1. De straat heeft een maximumsnelheid van 50 km/u
  2. De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.
  3. De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer
  4. Er rijdt geen doorgaand openbaar vervoer door de straat
Check de voorwaarden speelstraat

De spelkoffer en speelmobiel

Maak je keuze

Kies maximum 15 items spelmateriaal voor in de spelkoffer

Materiaallijst *

De stedelijke Uitleendienst werkt op afspraak om je materiaal op te halen en terug te brengen.

Na de reservatie ontvangt de hoofdverantwoordelijke van het comité een mail met verdere details om een afspraak te maken.

Reservatie speelmobiel

Geef de contactgegevens op van de persoon die de Speelmobiel kan ophalen en terugbrengen.

Maak een keuze

Stad Brugge beschikt over heel wat feest- en eventmateriaal dat jullie kunnen lenen.

 

Bekijk het aanbod van feestmateriaal

 

Maak ook kennis met de Babbelkarre. Een leuke eye-catcher op je feest. Je kan ze lenen voor een minimumperiode van 14 dagen.

Feestmateriaal

Noteer hier welk soort materiaal en hoeveel stuks je wenst te ontlenen.

De Uitleendienst neemt zelf contact met je op om te laten weten of het materiaal al dan niet beschikbaar is.*

Ophalen of leveren van materiaal

De stedelijke Uitleendienst werkt op afspraak om je materiaal op te halen en terug te brengen.

 

Na de reservatie ontvangt de hoofdverantwoordelijke van het comité een mail met verdere details om een afspraak te maken.

Babbelkarre

Geef de periode op (min. 14 dagen) wanneer je de Babbelkarre wil lenen
Waar zal de Babbelkarre staan?
Bij het organiseren van een buurtevenement gaan jullie akkoord met volgende afspraken

*Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. Dit kan gaan over: geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.