Buurtoppepper aanvragen

logo-buurtoppepper

Een buurtoppepper is een toelage van maximum 500 euro die je als buurtcomité kan krijgen als extra ondersteuning om een concrete actie mogelijk te maken die het leven en wonen in de buurt versterkt.

Een buurtoppepper kan je maximum 1 maal per jaar aanvragen en heeft een eerder blijvend karakter.
(Het gaat niet om éénmalige activiteiten of feestjes. Hiervoor vraag je een buurtcheque aan.)

Voorwaarden

 • Het initiatief wordt aangevraagd door een buurtcomité  = 4 bewoners uit dezelfde straat / buurt. 
 • De buurtoppepper zorgt ervoor dat de sociale cohesie in de buurt versterkt wordt.
 • Het initiatief hoeft niet groot te zijn maar moet wel betekenisvol zijn voor de buurt.
 • Het gaat om leuke ideeën die de buurt (nog) dichter samen brengen.
 • De buurtoppepper is meer dan enkel feesten, het zijn de initiatieven die zorgen voor een warmere buurt.
 • De initiatieven hebben een eerder blijvend karakter en leggen de focus op 
  • duurzaamheid / leefbaarheid
  • ontmoeten
  • creativiteit

Voorbeelden van buurtoppeppers:

 • babbelbank
 • gedeelde kruiden- of moestuinbak
 • buren-uitleendienst
 • buurtkrantje
 • kunstproject
 • ...

Procedure

 1. Doe je aanvraag via het online forumulier.
 2. Na indienen van de aanvraag:
 3. De opgegegven contactpersoon krijgt een ontvangstbevestiging.
 4. Brugse Buurten onderzoekt je aanvraag. Soms moet ook advies gevraagd worden aan andere betrokken diensten.
  Via mail kunnen bijkomende vragen gesteld worden om je aanvraag te verduidelijken.
 5. Komt je aanvraag in aanmerking dan wordt deze goedgekeurd. Je ontvangt hierover een mail of brief.
 6. Na goedkeuring kan je als buurt aan de slag of wordt de buurtoppepper in samenspraak met de dienst uitgewerkt.
 7. Dien de bewijsstukken van gemaakte kosten in.
 8. Na ontvangst en goedkeuring van de bewijsstukken van gemaakte kosten, ontvang je de buurtoppepper op het opgegeven rekeningnummer.

Contactinformatie