Buurtoppepper

Een buurtoppepper is een financiële toelage van max. 500 euro voor duurzame en kleinschalige projecten die uitgewerkt en gerealiseerd worden door de buurtcomités met en voor de desbetreffende buurt.

Heb je een concreet voorstel? Neem eerst contact op met de Brugse Buurten. We bekijken het voorstel graag met je buurtcomité om te bekijken of je in aanmerking komt voor een buurtoppepper.

Wil je een buurtevenement organiseren, of maak je onkosten in functie van een eenmalig evenement? Mogelijk kom je in aanmerking voor een buurtcheque.

Voorwaarden

 • Enkel voor erkende buurtcomités die reeds een buurtcheque kregen.
 • Je kan maximaal 1 buurtoppepper per jaar krijgen.
 • Een buurtoppepper kan niet goedgekeurd worden voor projecten die al uitgevoerd zijn.
 • Het project mag niet jaarlijks terugkeren of van herhalende aard zijn.
 • Je project kan bijvoorbeeld:
  • De duurzaamheid en leefbaarheid in de buurt verbeteren.
  • De drempel verlagen om elkaar in de buurt te ontmoeten.
  • Een sociaal-artistiek of creatief project voor en door de buurt uitwerken.
  • De samenwerking met kinderen en jongeren in de werking van het buurtcomité stimuleren.
 • Aanvragen voor verlichting van alle aard worden niet meer goedgekeurd.

 

 

Procedure

 1. Je hebt een voorstel voor een project.
 2. Vraag een buurtoppepper aan via het formulier.
 3. Je krijgt een ontvangstbevestiging.
 4. Brugse Buurten onderzoekt je aanvraag.
 5. Je ontvangt een vraag om verduidelijking of een goedkeuring.
 6. Na goedkeuring kan je het project uitwerken.
 7. Dien de bewijsstukken van gemaakte kosten in.
 8. Je ontvangt de toelage op het rekeningnummer van het buurtcomité.

Bedrag

De Buurtoppepper wordt bepaald op basis van de ingediende bewijsstukken, met een maximum van 500 euro.

De finale onkosten moeten binnen een redelijke marge liggen van de kostenraming en de reële waarde van het project.

Contactinformatie